Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-02-23

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Gitte,  Per, Steen, Thomas

Gæster:
Varmemester Michael Jacobsen

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Per

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

 Gensidig orientering v./ varmemester Michael + bestyrelse, herunder:
 - Afklaring af problemstilling om cykel- og barnevognsrum.

 

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-01-26

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag/helhedsplan, herunder beboerkommunikation

 

    b. Form og sted for afholdelse af Afdelingsmødet 2015

 

    c. Svar på forespørgsel vedr. opstilling af byggecontainer på p-plads

 

    d. Regnskab 2014

 

    e. Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer 2015-02-24

 

    f. Parkeringsforhold

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

 

    b. Status på legeplads v./ Per & Gitte

 

    c. Budget & Regnskab v./ Anna

 

    d. Det hidtidige solrum og dets anvendelse v./ Steen

 

    e. Etablering af rum til regngøringsartikler i kælderen i Langelandsgade v./ Steen

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

   a. Flytning af webhotel for www.klostervangen.dk

 

    b. Udmelding om nyt reservationssystem til beboerne - hvornår?

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

  Ingen!

 

6. Indkomne klager.

 

   a. Klage nr. 25-0287-010

 

   b. Klage nr. 25-0264-018

 

7. Kontortid, mandag 2015-YY-ZZ, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 Anders og Anna

8. Eventuelt.

 

    a. Bestyrelsesmiddag, tid & sted

 Komfur, FRE 13 MAR @ 19.00

    b. Huskeseddel for byggesag

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 1. marts 2015, kl. 13:30
af Anders T. Nielsen