Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-04-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Gitte, Per, Steen, Thomas

Gæster:
  - Ingen

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anna og Gitte.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-03-30

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
         - Formanden har godkendt indhold af maj-nyhedsbrevet. Se mail for indhold. "Efterbrændere"?
         - Bestyrelsens input til forsommernyhedsbrev. Deadline: 2015-05-16 (til formanden)

 

    b. Delebil: Er der mulighed for at sætte skilt på væg/halvmur?

 

    c. Infoskabe - se inspektør Carstens forslag.

 

    d. Afdelingsmødet: Ordrebekræftelse afsendt, elektriker bestilt. Indkaldelser trykt.
        - Underholdning til børn?
        - Omdeling af mødeindkaldelser senest 2015-05-23!
        - Karin Jørgensen (kontaktperson A25) har tilbudt sig som dirigent på AFD-mødet,
        - Markedsføring af afdelingsmødet generelt?!
        - Forslag fra bestyrelsen (samlet)?

 

    e. Statistik på vaskerier fremsendes af inspektør Anders

 

3. Opfølgning fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha
        - Den grønne mur,
        - Oprydningsdag,
        - Grønne områder (generelt)

 

    b. Økonomi v./ Anna

 

    c. Boldbaner og målnet  v./ Per

 

    d. Kontrol af brandaltaner og indbrud i Genbrugsen v./ Bentha

 

    e. Udlejning af beboerfaciliteter v./ Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. klostervangen.dk => klostervangen.dk?!

 

    b. Hvornår skal nyt om udlejning af beboerhus formidles?

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB - ingen

 

    b. Øvrige - ingen

 

6. Indkomne klager.

 

    - ingen

 

7. Kontortid, mandag 2015-05-04, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 Thomas & Gitte

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 26. april 2015, kl. 23:15
af Anders T. Nielsen