Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

 

Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde,
Afd. 25, Klostervangen.
2014-06-23

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Gitte,  Per, Steen og Thomas
Afbud: Anna
 

Tid: ca. 18.30 - ca. 22.30

Sted: Fresiavej 536, Norringholm Haveforening

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Kate & Anders
 

 1. Fungerende formanden orienterer:
  a. Fungerende formand byder velkommen.
  b. Konstituering af den nye bestyrelse
   
 2. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
  a. Evaluering af Afdelingsmødet
  b. Evaluering af Sommerfest
   
 3. Indkomne klager.
  a. Indkommen klage.
   
 4. Kontortid, mandag 2014-08-04, kl. 18.30 - 19.30
  varetages af alle bestyrelsesmedlemmer!
   
 5. Eventuelt.
   
Referatet udfærdiges af Thomas