Sign up for klostervangen.dk newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

10. oktober 2007:

Første nyt...
Første nyt

Dele af Afd.25 bestyrrelse (Formand M/K Anna Haaning og bestyrelsesmedlemmerne Bentha Skovgaard, Lisa Klank Feldt og Anders T. Nielsen) deltog i weekenden 6-7 oktober 2007 i et weekend-seminar om beboerdemokrati på Comwell Konference Center i Rebild.

Temaet "beboerdemokratiet" blev behandlet af Vice Sherif i BL Bent Madsen, som fortalte hvad der rører sig i hele den almennyttige boligsektor, set i et lovgivningsmæssigt og overordnet perspektiv. Han berettede bl.a. om hvordan forsøgsloven med at beboere kan købe deres egen bolig, ikke var blevet den succes, som regeringen havde forestillet sig.

Lørdag eftermiddag startede lektor Lotte Jensen fra Københavns Universitet en værdidebat omkring beboerdemokratiet. Hvordan har beboerdemokratiet det? Og hvad vil vi med beboerdemokratiet i fremtiden? Debatten fortsatte med gruppearbejde, hvorefter gruppeformændene M/K fremlagde gruppernes forslag til hvilke konkrete til tiltag man kan gøre for at styrke beboerdemokratiet nu og i fremtiden.

Et gennemgående træk for de fremlagte forslag var, at man skulle søge skabe en bedre kommunikation mellem beboerne og afdelingernes bestyrelser: Informationen skal ud med alle midler: Alt fra opslagstavler i vaskehuse og opgange til hjemmesider og nyhedsbreve via SMS - alt sammen som et supplement til de traditionelle medier så som trykte beboerblade og flyveblade.

Et andet gennemgående tema var problematikken om, hvordan man gør medindflydelsen gennem beboerdemokratiet så attraktivt, at det bliver muligt at engagere en større andel af beboerne. Forslagene var mange: Skal man forklare om de overordnede principper for beboerdemokrati eller skal man søge at "sælge" Afdelingsmødet bedre og forklare, at hver enkelt beboer kan få indflydelse - hvis man vil!

 

Written by AndersNews ID: 1

Return to News Index...