Sign up for klostervangen.dk newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

2. april 2015:

Oprydning på brandaltanerne senest 14/4-2015
Inspektion af brandaltanerne 14. april af 2015

Den 14/4-2015 gennemføres kontrol af brandaltanerne. Det betyder at brandaltanerne skal være ryddede - og de skal forblive ryddede, så flugtvejene er sikre.
Er din brandaltan ikke ryddet 14/4-2015 forbeholder foreningen sig ret til at fjerne dine effekter på din regning

Brandaltanerne er Klostervangens evakueringsveje i tilfælde af brand.

Jf. brandmyndighederne skal brandaltanerne være alternativ til hovedtrappen som flugtvej, såfremt hovedtrappen er spærret pga. brand. Derfor skal brandaltanerne holdes ryddelige - de skal kunne bruges som flugtvej for indespærrede beboere og adgangsvej for slukningspersonel og -materiel.

Men er de reelt det? Se på billedet og vurder selv, om du mener, at redningsfolkene kan bære en bevidstløs person på en båre ud af en brændende lejlighed eller om slukningsmateriel kan bringes uhindret ind i lejligheden.

Når du tænker, at du nok skal komme ud til trods for "lidt rod", så husk på, at det ikke kun er din egen sikkerhed, som er på spil; det er også naboens og redningsmandskabets sikkerhed, som er på spil.


Der har på Klostervangens FaceBook-side og på foråret 2014 workshops lydt røster om hvorvidt det er forsvarligt at spærre den eksisterende brandaltan som flugtvej.
Den foreslåede løsning (og det til Landsbyggefonden indsendte skitseforslag) tillader, at vi anvender brandaltanernen på samme måde, som vi anvender de "grønne altaner". Altså hvor det kun er lejemålets beboere, som har adgang til altanen, Forslaget betyder ikke blot en blokering af den eksisterende brandaltan som flugtvej, men også en generelt forbedret brandsikring:

  • Hovededøren skal opgraderes til en brandsikker dør, der kan modstå direkte brand i minimum 30 minutter,
  • Elevatorerne skal opgraderes, så de kan fremføre rednings- og brandfolk  og deres materiel. Det betyder at elevatorerne skal have en særskiltstrømforsyning, der kan leveres gennem et automatisk nødstrømsanlæg, så elevatorerne også kan køre, hvis den eksisterende strømforsyning svigter eller afbrydes,
  • Der skal etableres et røgundertrykkelsesanlæg, som sikrer at røgen fra en brandende lejlighed ved brand blæses ind i den brændende lejlighed og ikke breder sig til trappeopgangen og nærliggende lejligheder.
Disse brandsikrende tiltag skal til sammen gøre lejlighederne mere sikre i tilfælde af brand end den nuværende løsning med (ufarbare) flugtveje på brandaltanerne.
Forestil dig, at du bor ved en af gavlene og skal evakueres på båre til brandelevatoren i Lg 56 eller Gg 115 - du skal forbi minimum fem lejligheder...
Klik for flere billeder...
Er de eksisterende brandaltaner reelt at betragte som flugtveje?

Written by Anders T. NielsenNews ID: 10

Return to News Index...