Sign up for klostervangen.dk newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

15. oktober 2015:

Referat, afdelingsmødet 2015
I referatet fra AAB afdeling 25, Klostervangen, kan du finde information om hvilke beslutninger den højeste myndighed i Klostervangen traf lørdag den 20. juni 2015, kl.14.00 – 16.30.

Du kan også i referatet finde et link til afdelingsbestyrelsens årsberetning.

  Det kalder vi beboerdemokrati!

Du kan altid læse dagsorden og referater fra bestyrelsesmøderne på denne side. Siden 2011 har loven nemlig sagt at alle beboere i en boligafdeling alment boligbyggeri skal have adgang til bestyrelsens mødereferater. Referaterne skal have karakter af konklusions- eller beslutningsreferater. Nogen afdelinger har valgt at sætte referaterne op på en fælles opslagstavle, andre har dem i en mappe på afdelingsbestyrelsens kontor. I afdeling 25, Klostervangen, har bestyrelsen valgt ikke bare at give beboerene i Klostervangen mulighed for at se referaterne, men alle kan se dem - og den dagsorden, som mødereferaterne er skrevet ud fra.

Det eneste det kræver at læse møde-indkaldelser eeller -referater er en browser i en computer, tablet eller SmartPhone. Har du ikke adgang til en computer, tablet eller SmartPhone, så er du meget velkommen til at møde op på bestyrelsens kontor i beboerhuset 1. mandag i måneden (minus juli måned) og få en printet kopi af referatet. 

Har du emner, som du mener bestyrelsen i Klostervangen bør behandle, så skriv en mail til 25fmd@aabnet.dk, så tager vi dit emne op på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmøderne afholdes i bestyrelsens lokale på 1. sal i beboerhuset sidste mandag i måneden undtagen i december og juli. 

Sidst opdateret 15. oktober 2015, kl. 11:49
af Anders T. Nielsen

Written by Anders T. NielsenNews ID: 13

Return to News Index...