Sign up for klostervangen.dk newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

22. december 2015:

Nytår = Nye P-kort
Afdelingsbestyrelsens nytårshilsen
til alle beboerne i Klostervangen ved årsskiftet 2015 - 2016

Indhold:

 • Godt Nytår - Status i Klostervangen i 2015/16
 • Nye parkeringskort, hvornår og hvordan?
 • Hvor bevæger www.klostervangen.dk sig hen?

Godt nytår - og tak for godt naboskab i det forgangne år...

 

 

 

 

Den samlede afdelingsbestyrelse for AAB afdeling 25, Klostervangen
ønsker alle beboere og deres familier et lykkebringende 2016!

Vi i bestyrelsen har arbejdet hårdt i 2015 for at varetage alle Klostervangens beboers interesser på bedst mulige måde - og det har været en fornøjelse! (Bortset fra vores helhedsplan og renoveringsprojekt, hvor der ikke er sket noget som helst - hvilket er meget frustrerende for både AAB, afdelingsbestyrelsen og alle øvrige beboere!)
Da Gitte pr. 31. december 2015 fraflytter Klostervangen betyder det at 1. suppleant, Dan indtræder i bestyrelsen. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne takke Gitte for hendes indsats i bestyrelsesarbejdet og samtidig benytte lejligheden til at sige velkommen til Dan.

 

Kabel-TV og Internet.
Pt. arbejder bestyrelsen på, at afdelingsmødet gives mulighed for kollektivt at vælge en anden kabel-TV og internetudbyder end Stofa. Med mindre man ønsker en fiber fra Waoo (Fibia) installeret, så er man mere eller mere tvunget til at have Stofa (eller TDC Home Trio over telefonnettet) Derfor har bestyrelsen tilbudt Stofa og YouSee at afholde informationsmøder for alle beboere i Klostervangen i løbet af foråret. Hensigten er, at bestyrelsen efterfølgende vil stille forslag på afdelingsmødet, om vi kollektivt skal skifte til YouSee eller om vi skal fortsætte med Stofa. Der har flere gange været spurgt på Klostervangens Facebook-side om hvilken TV/Internetudbyder, som brugerne er mest tilfredse med. Måske kunne et par informationsmøder derfor være på sin plads, så deltagerne på afdelingsmødet kan træffe et oplyst valg?!

Nøglebriksystem.
Bestyrelsen arbejder også på at opgraderer vores nøglebriksystem. I første omgang har vi bedt om at nøglebriksystemet kommer til at omfatte alle "fælleslåse", altså låse som flere end én husstand har adgang til. I praksis betyder det bl.a. opgangens yderdøre og mellemdøre, døre til vaskehuse, motionsrum, gæsteværelse, underkælder, cykelskur, garageanlæg og glashuset. På sigt skal nøglebriksystemet også kunne håndtere vaskemaskiner og tørretumblere samt kunne udvides "i højden", så det bliver muligt at bruge samme brik til den enkelte lejligheds hoveddør, hvis nogen ønsker det. På sigt ønsker bestyrelsen også, at man med sin mobiltelefon (NFC-teknologien) ville kunne åbne samme døre på samme måde som med brikken. Men allerhelst havde bestyrelsen set det kædet sammen med helhedsplanen, så vi har sikkerhed for at alle investeringer ville kunne genbruges i forbindelse med en renoveret Klostervang.

Vaskeri.
Bestyrelsen arbejder også på at få et tilbud på nye vaskemaskiner og tørretumblere. Tørretumblerne skulle først have været udskiftet i 2017, men ved at genanvende nogle af de vaskemaskiner, som kun er et år eller to gamle håber bestyrelsen, at vi kan få råd til at fremskynde investeringen i nye tørretumblere allerede i 2016, så vi kan få etableret nye miljøvenlige betalingsvaskerier i Klostervangen.

Klostervangen på Facebook.
Bestyrelsen billiger på alle måder den frie debat på Klostervangens Facebook-side og vi forsøger at bidrage konstruktivt til informationsstrømmen og følge med i hvad der sker på siden - en stor tak fra bestyrelsen til alle de engagerede beboere, som velvilligt deler deres informationer, spørgesmål, bekymringer, sorger, glæder og opfordrer til debat på Facebook-siden.
Der har ikke mindst på Klostervangens Facebook-side være en del debat over betalingsvaskeri, ligesom nogen igen har ønsket at priserne på betalingsvaskeri repeteret. Derfor har bestyrelsen husstandsomdelt skriftlig information om vaskerierne. Og husk på. at selv om vi taler om brugerbetalte vaskerier, så fik bestyrelsen på afdelingsmødet 20. juni 2015 kun til opgave at lave brugerbetaling på vask, ikke hverken tørring eller afskrivning på vaskemaskinerne, så det er kun ca. ½-delen af udgifterne, som er brugerbetalte.
Til dem som er imod betalingsvaskeri af økonomiske grunde kunne man f.eks. sige: "Prøv at se det fra den anden side, her er et tænkt eksempel på hvad der sker efter den 1. januar 2016:"

 • Du og din samlever bor i en 4-værelses lejlighed uden hjemmeboende børn,
  (du får ingen huslejestøtte)
 • Med i din husleje er kr. 1.000 til et råderetsfinansieret nyt badeværelse
  (det har ca. 15% af lejlighederne),
 • Det nye badeværelse giver mulighed for egenvaskemaskine og kondenstørrer og det har du
  (det har mere end 10% af beboerne i Klostervangen),
 • Du og din samlever tager i sommerhus/kolonihave 6 mdr. om året,
  (det er der en del beboere som gør)
 • Dvs. du betaler selv for strøm og vand til vask for to personer og bruger slet ikke vaskerierne i Klostervangen.
 • Alligevel betaler du ca. 94/40.000 dele af vaskeudgifterne til den ½-del, som ikke er brugerbetalt.
   
 • Den enlige forsørger med to hjemmeboende børn i voksealderen bor i en 2-værelses (74 kvm) hele året,
  (hvis lavindkomst, så med støtte til huslejen)
 • Forsørgeren vasker 8 maskiner om ugen - stort set hele året,
 • Vedkommende betaler alligevel kun ca. 74/40.000 dele af vaskeudgifterne til den ½-del, som ikke er brugerbetalt.
Er det rimeligt at en "ikke-bruger" skal betale 20% mere end en "bruger"? Er det rimeligt at hvis man kun bor i Klostervangen 5 - 7 mdr. om året skal man alligevel betale "fuld pris" for vaskerierne? Om man synes at Klostervangens beboere føre fordelingspolitik gennem huslejen eller om man er for eller imod betalingsvaskeri er jo meget individuelt - personligt kan jeg godt forstå argumenterne både for og imod, men valgte alligevel at stemme imod på afdelingsmødet - trods de økonomiske og miljømæssige problemer. Men efterfølgende er jeg oprigtigt kommet i tvivl!

Men til dem som synes, at det er "unfair", at vi skal betale individuelt vil jeg blot sige: Der var flertal for, og så arbejder bestyrelsen på at løse den opgave, som afdelingsmødet gav mandat til. Hvis du er en af dem, som ikke mødte op på afdelingsmødet, men gerne ville have været med til at beslutte, så skulle du tage at møde op: Det er de, som er repræsenteret på afdelingsmødet, som sikrer beboerdemokratiet.

Apropos beboerdemokratiet, så har bestyrelsen lavet en absolut uvidenskabelig "brugerundersøgelse" om form, tid og sted for afholdelse af afdelingsmødet 2016, idet der har lydt røster om, at man fra visse beboere ikke ønsker at fortsætte med at afholde afdelingsmødet på den sidste lørdag inden Skt. Hans på parkeringspladsen ved Langelandsgade-blokken med tilhørende børnepasning og efterfølgende fællesspisning og sommerfest. Da den daværende bestyrelse for knap 4 år siden besluttede at gøre det på denne måde, så var det netop for at tilgodese de travle børnefamilier, som måtte have svært ved at finde børnepasning, de beboere som ikke ønskede at vente på at bussen skulle køre dem tilbage til Klostervangen efter en 3-retters menu og de beboere som ikke har 6 timers tid på en hverdagsaften.

Der har også på Klostervangens Facebook-side været en del debat om P-vagter, P-afgifter og andre forhold omkring parkering. Vi har i mange år haft forskellige parkeringsvagter i Klostervangen, og vi har de sidste 10 år haft CarPark, EuroPark, Qpark, GreenPark og ParkZone fordi vi ikke har været tilfredse med den service, som firmaerne har leveret, eller fordi firmaerne er gået konkurs eller er blevet opkøbt af andre - men vi kan ikke blive ved med at finde nye P-kontrolfirmaer hver gang, der er nogen, som er utilfredse.
Oprindeligt var det afdelingsmødet, som pålagde bestyrelsen af få indført parkeringskontrol og for ca. 6-7 år siden blev den udviddet til også at omfatte Langelandsgade og P-pladsen. Det var igen en beslutning truffet på afdelingsmødet.
Men hvis man er utilfreds med en pålagt P-kontrolafgift, så er det en sag mellem den enkelte beboer og P-firmaet; det hører ikke til på bestyrelsens bord eller på Facebook: Ret henvendelse til ParkZone og tag kampen med dem - de har faktisk taget fejl ved flere lejligheder (og indrømmet det!) Hvis man er utilfreds med parkeringsfirmaet, så mød op på afdelingsmødet og stil forslag til et nyt p-firma.    

Så skal vi igen have nye parkeringskort!

Hvor: I beboerhuset, Langelandsgade 52a, stuen,

Hvornår: 4. januar mellem kl. 18.00 og 20.00

Hvordan: Der er et bord for Grønnegade og Langelandsgade, hvor bestyrelsen vil udlevere nye parkeringskort. Stil dig i den kø hvor du bor.

Hvorledes: Du medbringer dit sygesikringsbevis (som bevis for at din adresse er i Klostervangen) og en registreringsattest til bilen med samme navn som på sygesikringsbeviset.

 

Hvis du ikke kan komme?
Der kan være mange gode grunde til, at du ikke kan møde 4. januar mellem kl. 18.00 og 20.00 i beboerhuset, Langelandsgade 52a, stuen, f.eks. pludselig sygdom, bortrejst, arbejde eller du har glemt det - eller noget helt andet. Det er bestyrelsen uvedkommende hvorfor du ikke møder op. Men du kan alligevel godt få dit P-kort fornyet på følgende måder:

 1. Få din nabo, underbo eller en fra husstanden til at møde op med dit sygesikringsbevis og registreringsattest, så får vedkommende udleveret nyt P-kort og dit navn kommer til at stå i databasen for det pågældende kort,
 2. Mød op på bestyrelseskontoret i beboerhuset, Langelandsgade 52a, 1.sal, på den første mandag i måneden mellem 18.30 og 19.30 medbringende registreringsattest og sygesikringsbevis, så får du nyt P-kort. Brug evt. gæstekort indtil denne dag, så du ikke får parkeringsbøder,
 3. Fra 21. december kan du tage en fotokopi af dit sygesikringsbevis og registreringsattest og læg kopierne sammen med kr. 50,- i kuvert i et af bestyrelsesmedlemmernes Bentha Skovgaard eller Per Ohms postkasser. Så vil en af dem så til gengæld lægge et P-kort i din postkasse inden for en uge.
  Denne service koster altså kr. 50,-
 4. Og så den nemme/moderne måde: Fra midten af december kan du tage et tydeligt billede af din registreringsattest og dit sygesikringsbevis med din SmartPhone og MMS eller maile det til info@klostervangen.dk eller 42 24 39 81. Brug derefter MobilePay til at overføre kr. 50,- til 42 24 39 81. Husk at anføre navn og adresse på overførslen. Inden for en uge vil du så modtage et nyt P-kort i en postkasse.
  Denne service koster altså kr. 50,-

Er det rimeligt at det koster noget at få ekstra service? Bestyrelsen siger "Ja!", men hvis du ikke vil betale kr. 50,- for den ekstra service, så vil bestyrelsen på det kraftigste anbefale at du blot møder op første mandag i januar kl. 18.30 i beboerhuset - det er det nemmeste for bestyrelsen... og det billigste for dig!

www.klostervangen.dk har været en alternativ kommunikationskanal mellem beboere i Klostervangen herunder også mellem bestyrelsen (vi er nemlig også beboere!) og øvrige beboere siden 2007.

Gradvis har de elektroniske medier vundet indpas i de fleste beboeres dagligdag og derfor har bestyrelsens også udvidet funktionaliteten af www.klostervangen.dk.

I første omgang kan du gennemføre reservation og betaling for leje af beboerhuset helt digitalt. Ved at reservere digitalt holdes kalenderen helt ajour, så den er retvisende i forhold til hidtil, hvor den ofte ikke har været opdateret. Betalingen kan foretages ved bankoverførsel (netbank). Du kan læse mere herom på denne side...

 

Written by Anders T. NielsenNews ID: 14

Return to News Index...