Sign up for klostervangen.dk newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

1. juni 2018:

Afdelingsmødet maj 2018
Godt 100 beboere mødte op og repræsenterede de 75 lejemål (= 150 stemmer), som deltog i Klostervangens ordinære afdelingsmøde på Scancic Aarhus City den 30. maj 2018 kl. 19.00.

Bestyrelsen oplevede debatten på mødet som positiv og konstruktiv. Når det officielle referat kommer ud kan du læse om resultatet af afstemningerne om de indkomne forslag.

Du kan læse bestyrelsens beretning for det forgangne år her: http://klostervangen.dk/index.asp?id=209.

Der var også fire bestyrelsesmedlemmer på valg:Birgitte Talbi, René Hvid, Thomas Kjærgaard og Bentha Skovgaard.
Birgitte Talbi ønskede ikke genvalg mens René Hvid, Thomas Kjærgaard og Bentha Skovgaard alle blev genvalgt. Som afløser for Birgitte blev Lene Gaba indvalgt.
Bestyrelsen ønsker alle tillykke med valget.

Bestyrelsen forventer at konstituere sig på et ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag 13 juni 2018.

Bestyrelsen blev også af et enstemmigt afdelingsmøde pålagt at klage til AAB over håndteringen af helhedsplanen. Du kan læse klagen i dens fulde ordlyd her:
http://klostervangen.dk/index.asp?id=210

Written by Anders T. NielsenNews ID: 20

Return to News Index...