Sign up for klostervangen.dk newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

17. juni 2019:

Afdelingsbestyrelsen træder ud af Klostervangens helhedsplans beboerudvalg
Kære naboer, underboere, overboere og beboere i Klostervangen.

Det er med tristhed, at afdelingsbestyrelsen har valgt at trække sig fra Klostervangens helhedsplans beboerudvalg og arbejdsgrupper.
Årsagerne til at afdelingsbestyrelsen udtræder er, at vi ikke synes, at vi kan stå inde for hverken samarbejdsvilkår med AABs projektledelse, proces, beboerinvolvering eller de konkrete løsninger, som projektledelsen har valgt imod beboerudvalgets ønsker, henstillinger og forslag.

Hvert bestyrelsesmedlem har individuelt gjort sin stilling op og informeret AABs projektledelse om resultatet. Resultatet er, at alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer er udtrådt.

Herunder er uddrag af bestyrelsesmedlemmernes mails:
“Hermed stopper jeg som medlem af beboerudvalget under projektet helhedsplanen Klostervang.
Der har været forskellige hændelser, der har fået mig til at se arbejdet i gruppen som uden større betydning, da vi er blevet forbigået og ikke imødekommet i vores ønsker.
Fx gruppens ønske om hvide entredøre: Her ønskede et stort flertal i gruppen hvide døre. Prisen stort set den samme. Alligevel besluttede ledelsen løsning brune døre. Rent diktat.
4-fags vinduer, der kan åbne ¾. Stort og udtalt ønske i beboergruppen. Alligevel blev det bare oplyst på et beboergruppemøde, at beslutning om kun ½ åbning var besluttet af besparelseshensyn. Ingen mulighed for at påvirke beslutningen.
Absolut svigtende information om facader. Vi har i hele forløbet fået at vide, at nye facader på begge sider af bygningerne først skulle iværksættes efter al indvendig renovering er afsluttet. Jeg opdagede, at en helt anden beslutning er taget, nemlig at man begynder på havesiden i Grønnegade allerede her i sommer. En meget væsentlig aktion i byggeprojektet, som jeg opdagede, da jeg tilfældigt på facebook sad og læste en menig beboers referat af første opgangsmøde.
Manglende information om økonomi generelt og i særdeleshed på vores møde i april, hvor vi ikke kunne få noget at vide om økonomi og efterfølgende fik vi oplyst hos økonomiafdelingen, at nu var der så et underskud på 73 mill. kr. og ikke kun 50. mill.
Hvorfor vi ikke allerede på februar eller aprilmødet fik oplyst, at 2 – 3 nye medarbejdere er ansat, forstår jeg absolut heller ikke og det bekymrer mig, at der nu er 5-6 ansatte i projektet. Hvad mon alle de mennesker skal lave undrer mig.
Det sidste halve års møder har for mig båret præg af, at jo hurtigere, det kunne overstås, jo bedre fra projektgruppens side. Referat af nogle allerede vedtagne beslutninger og ikke tid sat af til diskussion og beslutningstagning.
Udearealsgruppen  har i maj fremsat ønske om et møde, hvor vi ville have hele udeareals projektet gennemgået, hvilket var et stort behov hos os, da der ikke er blevet afholdt møder siden nov.-17.  Vi fik tilbudt 1/2 time før beboergruppemødet 19. juni, hvilket var helt umuligt og utilstrækkeligt for os, da det vil være for kort tid og at 3 af de 4 medlemmer ikke ville kunne nå frem i forhold til deres arbejdstid. Vi bad om et møde af en time efter beboergruppemødet, men blev svaret, at det kunne ikke lade sig gøre. Men at vi kunne indkalde i forhold til samarbejdsaftalen, hvilket er umuligt for os, fordi det så skal ligge inden for normal arbejdstid, hvor de 3 fra gruppen jo passer deres arbejde.
Jeg oplever en større og større ligegyldighed fra projektledelsen i forhold til beboerinddragelse, så derfor trækker jeg mig ud af beboerudvalgsgruppen og de arbejdsgrupper, jeg har siddet i.”“Jeg trækker mig hermed som beboerrepræsentant fra beboerudvalget for helhedsplanen i Klostervangen fra dags dato!
Jeg har kun været medlem af afdelingsbestyrelsen i 1 år, og har da heller ikke haft de store forventninger om, at kunne ændre noget i beboerudvalgsregi rt helhedsplanen. Men som jeg oplever beboerudvalgsmøderne, er at disse er et orienteringsmøde med envejskommunikation fra projektledelsen til beboerrepræsentanterne. Ønsker, store som små, fra beboere i Klostervangen og beboerrepræsentanterne er over tid, som jeg kan høre, blevet ignoreret!
For mig har det ikke meget med beboerdemokrati at gøre!! Jeg føler derfor, at det er spild af min tid at deltage i disse møder, da jeg alligevel nogle dage senere kan læse om projektgruppens beslutninger i de almindelige omdelte nyhedsbreve.”“Det er med meget stor irritation og tristhed, at jeg må meddele, at jeg fratræder som medlem af beboerudvalget og alle de arbejdsgrupper, jeg sidder i.
Begrundelsen for min udtræden er, at jeg, efter jeres seneste handlinger og udmeldinger, ikke længere kan se mig selv i det.  Jeg har deltaget i utallige møder og kæmpet for en masse forslag om alt vedr. helhedsplanen. Jeg har haft en masse meninger om det meste, men jeg må sande, at jeg ikke er blevet imødekommet på nogen punkter.
Jeg må sande, at I (AAB) og projektgruppen, har kørt jeres egen plan, og det må jeg selvfølgelig respektere, når det nu er jer, der ejer bygningerne og området og derved er bygherre for helhedsplanen, men det er godt nok kommet bag på mig personligt, at I har fjernet alt, hvad der hedder beboerinddragelse og demokrati.
Jeg er skuffet og trist over, at emner som udeområdet bare er blevet bestemt af AAB efter et møde i arbejdsgruppen. Som gruppe har vi ikke engang set en plantegning, men derimod kun en skitse med nogle forslag over, hvad der kan bygges dernede. Vi har haft en masse kommentarer til det meget mangelfulde materiale, men vi kan stadig ikke se, at der er ændret noget. Vi har alene fået af vide, at arbejdet med legepladsen snart går i gang, og at planen lægger fast.
Jeg er simpelthen så skuffet over, hvor lidt beboerinddragelse der har været. Jeg må bare sande, at en landskabsarkitekt og projektgruppe bestemmer, hvad der skal laves uden inddragelse af os beboere.
En anden ting er facaderne. Vi har fået af vide utallige gange, at det er en løbende proces (det skulle være blevet opført i slutning af projektet ca. slutning af 2020), hvor vi i samarbejde skal finde den bedste løsning. Vi har stillet nogle forslag til, hvordan en facade kan udføres, og dem har vi overhovedet ikke fået imødekommet. Tværtimod blev jeg på et opgangsmøde for 3 uger siden oplyst om, at arbejdet med gavlene og facaderne på stuesiden begynder i slutning af september/start oktober: Også her har I (AAB) afgjort, hvordan facaderne skal se ud, uden at Beboerudvalgsgruppen for facader og gavle er blevet informeret og oplyst om, hvad I (AAB) har bestemt jer for.
En tredje ting er, at I (AAB) besluttede at stillede et forslag om et gæsteværelse oppe i beboerhuset, fordi det under en beboerundersøgelse blev stillet som et forslag. Vi fra beboerudvalget afslog dog dette forslag, da det ville være rigtig dumt at lave det der. Vi foreslog i stedet, at der skulle laves et gæsteværelse i kælderen i Grønnegadeblokken. Jeg kæmpede for at få slettet forslaget om et gæsteværelse i beboerhuset, hvilket også er sket, men nu kan jeg se, at selvom jeres forslag er slettet, så er vores forslag om at etablere et gæsteværelse i kælderen i Grønnegade ikke indtegnet i materialet om kælderen.
Alt dette er kun et få tal af eksempler på beslutninger, som I (AAB) har taget uden at fortælle eller informere om til beboerudvalget og de forskellige arbejdsgrupper. Vi bliver bare informeret om, at alt er klar og kontrakterne er skrevet under og klaret.
Jeg har altid gået positivt ind til arbejdet omkring helhedsplanen, holdt den positive tone, selvom jeg ikke har været enig med jer, og jeg har altid sagt til beboerne, at vi arbejdede i fællesskab for at skabe en Klostervangen 2,0. Jeg har dog, efter lang tid og med meget stor irritation, måtte sande, at alt hvad vi har samarbejdet om og alle de timer (over 200 ulønnet interesse timer) virker lidt spildt nu.
Jeg troede, at vi arbejdede sammen om at skabe den bedste helhedsplan for Klostervangen, men i stedet har I (AAB) kørt jeres eget spil, således at beboerinddragelse alene er ment til at se godt ud udadtil, og der har derfor reelt ikke været tale om beboerinddragelse, da beslutningerne er taget udenom beboerudvalget.
Jeg håber, at I (AAB), en anden gang hvor der skal være en helhedsplan, tager ved lære af den her omgang og inddrager beboerne noget mere. Der er en masse ildsjæle blandt beboerne, der gerne vil deltage og har en masse holdninger og gode ideer til sådan en plan. Personligt havde jeg en masse ideer og forslag til f.eks. legepladsen og beboerhuset, men I har jo desværre allerede bestemt jer og skrevet kontrakten ud.
Jeg håber, at I trods alt har lyttet lidt til vores forslag omkring de forskellige ting, og jeg vil følge med på sidelinjen og se, om I har taget dem til jer.
Til sidst vil jeg bare sige:
Jeg er trist over, at jeg nok har haft for mange forventninger til vores samarbejde og til, at der ville være en masse beboerinddragelse, så vi kunne have løftet klostervangen op til et nyt niveau igennem helhedsplanen.
HUSKE! DET ER OS, BEBOERNE, DER BETALER JERES LØN. I SKAL ARBEJDE FOR OS OG IKKE MODARBEJDE OS. I BOR IKKE I AFDELINGEN. DERFOR ER DET VIGTIGT, AT I LYTTER TIL BEBOERNE OG DERES TANKER. DET KAN GODT VÆRE, VI IKKE VED ALT, MEN HVIS VI HAR NOGLE ØNSKER OG IDEER, SÅ RESPEKTERE DEM OG ARBEJD DEM IND, HVIS DET ER MULIGT. HVIS DET IKKE ER MULIGT, SÅ SØRG FOR AT INFORMERE BEBOERUDVALGET.”

 

 

“...Vi har den ene gang efter den anden alle og hver især rakt hånden ud til et konstruktivt samarbejde. Men med denne opfølgning på mødet 13/5-2019 står bestyrelsens rolle omsider lysende klar:
Afdelingsbestyrelsen skal skabe legitimitet for projektledelsens arbitrære beslutninger. Vi spilder vor tid med for beboerne ligegyldige møder: Hverken beboerudvalg eller bestyrelsen har flyttet så meget som et komma i de væsentlige afgørelser eller haft mulighed for at prioritere noget som helst.
Hvis der fra AABs side var vilje, så har der hidtil også været vej til samarbejde. Men de sidste 18+ måneder har vist os, at der i høj grad mangler både vilje og hensyntagen fra AABs side. Vi er overhovedet ikke blevet vist respekt, selv om det er os, der betaler huslejen og os, der skal bo i løsningerne. Vi oplever, at beboerudvalget i stedet blevet mødt af ikke bare enkelte tilfælde men en sammenhængende serie af magtarrogance og selvtilstrækkelighed fra AABs direktør, projektchef, projektleder og beboerkoordinator side - uanset hvordan AABs repræsentanter har ment det. Det har hverken de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller jeg fortjent for en stor frivillig indsats.
Jeg vil som afdelingsbestyrelsesformand ikke længere spilde min tid på Klostervangens helhedsplan i regi af beboerudvalg og arbejdsgrupper, og derfor vælger jeg pr. dags dato, Grundlovsdag 2019, at trække mig fra beboerudvalget og samtlige arbejdsgrupper, som jeg er medlem af.”“Jeg trækker mig hermed som beboerrepræsentant fra beboerudvalget for helhedsplanen i Klostervangen fra dags dato.”


 
“Jeg meddeler hermed at jeg med øjebliklig virkning trækker mig som beboerrepræsentant i beboerudvalget for helhedsplanen i afd. 25 og alle dens arbejdsgrupper.
Begrundelsen til denne handling skal findes i den manglende inddragelse af beboerdemokratiet i hele processen. Efter den seneste korrespondance med jer i administrationen og organisationsformand Dan Christensen står det lysende klart at det aldrig har været meningen at vi som beboere skulle have anden rolle end at blåstemple og legitimere de beslutninger som i enerådigt har taget. Der har ikke været et eneste eksempel på at vi er blevet imødekommet eller endog hørt på.
Seneste eksempel er beslutning omkring facadernes udformning. Vi er lige siden projektets start blevet fortalt på utallige møder at facaderne var et udviklingsprojekt som vi ville skulle arbejde med henover projektet og det eneste der lå fast var at facaderne ikke skulle ligne den mockup der er i Grønnegade pt. Men så på et opgangsmøde for de to første opgange i sidste uge blev det oplyst at facaderne er besluttet og de påbegyndes efteråret 2019.  vi har ikke engang fået en underretning om denne beslutning og vi er da slet ikke blevet inddraget som vi ellers var blevet stillet i udsigt. Der har ikke engang været indkaldt et eneste møde i arbejdsgruppen vedrørende facaderne i perioden.
Dette er blot et af mange eksempler på den totale mangel på inddragelse og respekt for beboerdemokratiet i helhedsplanen for afd. 25”

 

Hvad nu?

Der sidder fortsat fem beboere i beboerudvalget; Annemarie Højmark, Anders Sørensen, Gitte Høeg, Jakob Jensen og Leif Kruse.
Hvorvidt de ønsker at fortsætte som beboerudvalg og i arbejdsgrupperne er op til hvert enkelt medlem. Men det er de fem beboere, som repræsenterer Klostervangens beboere på næste beboerudvalgsmøde d. 19/6-2019. Det er derefter op til AAB projektledelse og det siddende beboerudvalg at afgøre, om de vil køre videre med den sammensætning, eller om der skal ske ændringer.
I praksis betyder afdelingsbestyrelsens udtræden, at vi ikke længere har noget som helst med Klostervangens helhedsplans løsninger eller byggeprocessen at gøre. Vi har ved vor udtræden sendt et signal til AABs projektledelse, men det er helt op til AAB og projektledelsen at afkode signalet og handle på det.

Vi har herefter kun adgang til den information, som alle beboere har adgang til - primært leveret gennem opslag og nyhedsbrevene, så vi vil fremover næppe kunne svare på konkrete spørgsmål fra Jer om helhedsplanen.
Bestyrelsen vil naturligvis arbejde videre med de fire forslag vedrørende helhedsplanen, som det blev vedtaget på Klostervangens afdelingsmøde 14/5-2019 på Scandic Aarhus City, og som omhandler:

  • ingen nedsænkede lofter på altanerne,
  • el-stik på Grønnegades syd-gavl,
  • firefagsvinduer med 75 % åbning og
  • transparent faldsikring (panserglas) på altanbrystningerne.

Vi vil ligeledes følge op på supercykelstien og de aftaler, der blev lavet mellem AAB helhedsplans projektledelse, Aarhus kommune og Entreprenør P. Aarsleff i relation til P-pladser, pergola, belægning, mv. og den del af helhedsplanen, som omhandler “Ankomstrummet”.


Klostervangens
Afdelingsbestyrelse


Bentha Skovgaard
Lene Gaba Andersen
Per Ohms
Steen S. Nielsen
Thomas Kjærgaard
René Hvid Pedersen
Anders T. Nielsen   


Juni 2019

 

Written by Anders T. NielsenNews ID: 22

Return to News Index...