Sign up for klostervangen.dk newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

9. november 2014:

Renovering af legepladsen
Fornyelse af Klostervangens legeplads

På afdelingsmødet blev et forslag om at fremskynde en tiltrængt renovering af Klostervangens legeplads vedtaget med overvældende flertal. Forslaget tillader bestyrelsen at disponere de kr. 155.000, som ellers var afsat til formålet i 2015, allerede i 2014.

Processen er fortsat gennem et samarbejde mellem vor lokalinspektør, og bestyrelsesmedlemmerne Per, Gitte, Thomas og Bentha, som efterfølgende har holdt møder med potentielle leverandører og indhentet tilbud på hvad det var muligt at få for de kr. 155.000, som blev frigivet på afdelingsmødet 21. juni 2014.

Den eneste klausul, som leverandører og bestyrelsen skulle overholde er, at de elementer, som indgår i legepladsrenoveringen, skal kunne genanvendes i forbindelse med genetablering af legeområdet efter gennemførelsen af helhedsplanen.

På bestyrelsesmødet sidste mandag i november 2014 fremlagde bestyrelsesmedlemmerne Per og Gitte de indhentede tilbud på renovering af legepladsen. Efter en kort præsentation tilbudene og gennemgang af materialet for den øvrige del af bestyrelsen vedtog en enig bestyrelse snarest at sætte gang i arbejdet.

Den valgte leverandør blev Uno.

Bestyrelsen forventer at arbejdet med den nye legeplads starter først i det nye år, så alle Klostervangens unger kan have glæde af den når foråret kommer.


Legepladsen, som den ser ud nu...

Trickfoto viser hvordan legepladsen kommer til at se ud ved udgangen af uge07/2015!

 

Written by Anders T. NielsenNews ID: 5

Return to News Index...