Sign up for klostervangen.dk newsletter here...Print?Tell a friend about this page...

10. januar 2015:

Godt nytår! Nyt år = Nye P-kort
Afdelingsbestyrelsens nytårshilsen
til alle beboerne i Klostervangen ved årsskiftet 2014 - 2015

Indhold:

 • Godt Nytår - Status i Klostervangen i 2014/15
 • Nye parkeringskort, hvoprnår og Hvordan?
 • Hvor bevæger www.klostervangen.dk sig hen?

Den samlede afdelingsbestyrelse for AAB afdeling 25, Klostervangen
ønsker alle beboere og deres familier et lykkebringende 2015

 

Vi i bestyrelsen har arbejdet hårdt i 2014 for at varetage alle Klostervangens beboeres interesser på bedst mulige måde - og det har været en fornøjelse!

Så skal vi igen have nye parkeringskort!

Hvor: i Beboerhuset, Langelandsgade 52a, stuen,

Hvornår: 5. januar mellem kl. 18.00 og 20.00

Hvordan: Der er et bord for Grønnegade og Langelandsgade, hvor bestyrelsen vil udlevere nye parkeringskort. Stil dig i den kø hvor du bor.

Hvorledes: Du medbringer dit sygesikringsbevis (som bevis for at din adresse er i klostervangen) og en registreringsattest med samme navn som på sygesikringsbeviset.

 

Hvis du ikke kan komme?
Der kan være mange gode grunde til at du ikke kan møde 5. januar mellem kl. 18.00 og 20.00 i Beboerhuset, Langelandsgade 52a, stuen, f.eks. pludselig sygdom, bortrejst, arbejde eller du har glemt det - eller noget helt andet. Det er bestyrelsen uvedkommende hvorfor du ikke møder op. Men du kan alligevel godt få dit P-kort fornyet på følgende måder:

 1. Få din nabo, underbo eller en fra husstanden til at møde op med dit sygesikringsbevis og registreringsattest, så får vedkommende udleveret nyt P-kort og dit navn kommer til at stå i databasen for det pågældende kort,
 2. Mød op på bestyrelseskontoret i Beboerhuset, Langelandsgade 52a, 1.sal, på den første mandag i måneden mellem 18.30 og 19.30 medbringende registringsattest og sygesikringsbevis, så får du nyt P-kort. Brug evt. gæstekort indtil denne dag, så du ikke får parkeringsbøder,
 3. Fra midten af december kan du tage en fotokopi af dit sygesikringsbevis og registreringsattest og læg kopierne sammen med kr. 50,- i kuvert i et af bestyrelsesmedlemmernes Bentha Skovgaard eller Per Ohms postkasser. Så vil en af dem så til gengæld lægge et P-kort i din postkasse inden for en uge.
  Denne service koster altså kr. 50,-
 4. Og så den nemme/moderne måde: Fra midten af december kan du tage et tydeligt billede af din registreringsattest og dit sygesikringsbevis med din SmartPhone og MMS eller maile det til info@klostervangen.dk eller 407 407 65. Brug derefter MobilePay til at overføre kr. 50,- til 407 407 65. Inden for en uge vil du så modtage et nyt P-kort i en postkasse.
  Denne service koster altså kr. 50,-

Er det rimeligt at det koster noget at få ekstra service? Bestyrelsen siger "Ja!", men hvis du ikke vil betale kr. 50,- for den ekstra service, så vil bestyrelsen på det kraftigste anbefale at du blot møder op første mandag i januar kl. 19 i beboerhuset - det er det nemmeste for bestyrelsen... Og billigste for dig!

www.klostervangen.dk har været en alternativ kommunikationskanal mellem beboere i Klostervangen herunder også mellem bestyrelsen (vi er nemlig også beboere!) og øvrige beboere siden 2007.

Gradvis har de elektroniske medier vundet indpas i de fleste beboeres dagligdag og derfor er det bestyrelsens intention også at udvide funktionaliteten af www.klostervangen.dk.

I første omgang påregner bestyrelsen at vi kan gøre reservation og betaling for leje af beboerhuset helt digitalt en gang i løbet af foråret 2015. Intentionen er at holde kalenderen helt ajour, så den er retvisende i forhold til hidtil, hvor den ofte ikke har været opdateret. Betalingen vil ligeledes kun kunne foretages ved bankoverførsel (netbank). Mere herom senere...

 

 

Written by Anders T. NielsenNews ID: 8

Return to News Index...