Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...


News delivered by klostervangen.dk News Reader

BL Informerer


Visit BL Informerer


2022 - Hurtigere udsættelse af almene lejere på grund af utryghedsskabende kriminalitet
Fri, 17 Jun 2022 15:43:47 GMT

Hurtigere udsættelse af almene lejere på grund af utryghedsska-bende kriminalitet. Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget et lovforslag, der skal sikre, at almene boligorganisationer hurtigere kan udsætte lejere, der straffes for bestemt kriminel adfærd i eller omkring boligområdet.


1922 - Ny fond for blandede byer og mulighed for at øge maksimumbeløbet i igangværende byggerier
Fri, 17 Jun 2022 15:42:35 GMT

Ny fond for blandede byer og mulighed for at øge maksimumbeløbet i igangværende byggerier. Folketinget har den 9. juni 2022 vedtaget lovforslag, som etablerer fonden for blandede byer, der skal have som formål at bidrage til skabelsen af blandede byer gennem fremme af billige almene boliger. Lovforslaget giver bl.a. også Indenrigs- og Boligministeren mulighed for at fastsætte regler om overskridelse af maksimumsbeløbet med op til 20 % for visse byggerier.


1822 - Årlig kontrol af retten til at bo i en ungdomsbolig
Wed, 18 May 2022 11:31:42 GMT

Årlig kontrol af retten til at bo i en ungdomsbolig. Lovgivningen stiller krav om, at boligorganisationer mindst én gang årligt kontrollerer om ungdomsboliger bebos af den berettigede personkreds. Bolig- og Planstyrelsen har udtalt sig nærmere om kontrollen og den fornødne dokumentation af, at en beboer i en almen ungdomsbolig fortsat opfylder betingelserne for at bo i boligen.


1722 - Ph.d.-studerende er ikke berettigede til ungdomsboliger
Wed, 18 May 2022 11:30:32 GMT

Ph.d.-studerende er ikke berettigede til ungdomsboliger. Bolig- og Planstyrelsen har udsendt en skrivelse om ph.d.-studerendes adgang til støttede ungdomsboliger, hvor det præciseres, at ph.d.-studerende ikke tilhører den berettigede personkreds.


1622 - Må man kalde sit byggeri for bæredygtigt?
Wed, 18 May 2022 11:29:16 GMT

Må man kalde sit byggeri for bæredygtigt? Det er i strid med markedsføringsloven at kalde et byggeri ’bæredygtigt’, ’grønt’ eller ’klimavenligt’, hvis ikke der er foretaget en livscyklusvurdering, der dokumenterer byggeriets minimale klima- og miljøaftryk fra vugge til grav – i byggeriet kendt som en LCA. Det gælder også for almene boligorganisationer. Der er hjælp at hente i guide fra Forbrugerombudsmanden.


1522 - Ændring af BoligJobordning - håndværkerfradraget afskaffes
Wed, 18 May 2022 11:26:09 GMT

Ændring af boligJobordning. Folketinget har besluttet at afskaffe boligjobordningen delvist. Ordningen har givet skattefradrag for arbejdsløn for serviceydelser, grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm i hjemmet eller i en fritidsbolig. Ordningen har altså indtil nu bestået af et håndværkerfradrag og et servicefradrag, men håndværkerfradraget afskaffes nu.


1422 - Ny særlovgivning om mulighed for husning af ukrainske flygtninge i udsatte boligområder
Wed, 18 May 2022 11:24:37 GMT

Ny særlovgivning om mulighed for husning af ukrainske flygtninge i udsatte boligområder. Den 28. april 2022 har Folketinget vedtaget nye bestemmelser til særloven om fordrevne personer fra Ukraine og mindre justeringer af en række andre lovgivninger. For de almene boligorganisationer har det særlig betydning, idet der i integrationsloven er indsat en særlig bestemmelse om udsatte områder, herunder parallelsamfund og omdannelsesområder.


1322 - Særlov om flygtninge fra Ukraine
Wed, 23 Mar 2022 09:54:33 GMT

Ny særlov om midlertidig opholdstilladelse til flygtninge fra Ukraine betyder, at ukrainske flygtninge relativt hurtigt kan opnå opholdstilladelse og dermed komme i arbejde, tage en uddannelse og få tilbudt en bolig.


1222 - Fleksibel udlejning i forhold til fortrinsret og venteliste
Wed, 23 Mar 2022 09:53:39 GMT

BL har erfaret, at der hos nogle kommuner og boligorganisationer er tvivl om, hvordan reglerne for fleksibel udlejning skal forstås og benyttes i forhold til andre rettigheder for beboere og boligsøgende, herunder fortrinsrettigheder og venteliste.


1122 - Ændrede krav til indretning af ungdomsboliger og totaløkonomiske vurderinger
Wed, 23 Mar 2022 09:52:45 GMT

Ændrede krav til indretning af ungdomsboliger og totaløkonomiske vurderinger. Der er indført ændringer om indretning af køkken og bad mv. i almene ungdomsboliger og om reglerne omkring totaløkonomiske vurderinger af byggeriet ved opførelse og ved renoveringer støttet af Landsbyggefonden.