Signup for klostervangen.dk Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...


News delivered by klostervangen.dk News Reader

BL Informerer


Visit BL Informerer


0223 - Ny Digital Post – nu kan de almene boligorganisationer tilsluttes ordningen
Wed, 25 Jan 2023 10:39:05 GMT

Ny Digital Post – nu kan de almene boligorganisationer tilsluttes ordningen. Ny Digital Post blev lanceret i marts 2022 efter flere forsinkelser. Efter lanceringen har de almene boligorganisationer ikke kunnet tilslutte sig ordningen, idet der har været visse uklarheder i forhold til processen. Digitaliseringsstyrelsen oplyser, at udfordringerne er løst, og de almene boligorganisationer nu kan tilslutte sig Ny Digital Post.


0123 - Indefrysningsordningen kan endnu ikke videreføres til beboerne
Wed, 25 Jan 2023 10:36:12 GMT

Indefrysningsordningen kan endnu ikke videreføres til beboerne. BL har ved BL-info nr. 4622 orienteret om, at indefrysningsordningen på nuværende tidspunkt ikke kan anvendes af boligorganisationerne i forhold til det forbrug, som afregnes overfor beboerne.


4922 - Kontingentopkrævning 2023
Fri, 06 Jan 2023 09:20:17 GMT

Der åbnes for indberetning af antal lejemål via BL Selvbetjening i perioden fra den 02.01.23 – 20.01.23. Indberetningen udgør beregningsgrundlaget for den kommende kontingentopkrævning. Såfremt indberetning ikke er modtaget inden for perioden, baseres kontingentet på indberetningen for sidste år.


4822 - Tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie-, træpille- eller gasfyr
Fri, 06 Jan 2023 09:19:12 GMT

Tilskud til individuelle varmepumper ved skrotning af olie-, træpille- eller gasfyr Tilskudsordningen er relevant for alle varmekunder/bygningsejere, herunder boligorganisationer, som ønsker at konvertere deres olie-, træpille- eller gasfyr til en eldrevet varmepumpe, der anvender en vedvarende energikilde, herunder luft-til-vand- og væske-til-vand varmepumper.


4722 - Revideret bygningsreglement stiller krav til beregning af klimaaftryk samt CO2-grænseværdi
Fri, 06 Jan 2023 09:18:03 GMT

Revideret bygningsreglement stiller krav til beregning af klimaaftryk samt CO2-grænseværdi Den 1. januar 2023 indføres nye regler i bygningsreglement. De nye regler udspringer af aftale om National strategi for bæredygtigt byggeri af 5. marts 2021, og primo december er der udsendt en ændringsbekendtgørelse herom, som her informeres om.


4622 - Indefrysningsordning
Fri, 06 Jan 2023 09:16:51 GMT

Indefrysningsordningen for fjernvarme træder i kraft 1. januar 2023. BL har den 16. december 2022 været til møde med Energiministeriet, Boligministeriet og Erhvervsministeriet og tilhørende styrelser omkring indefrysningsordningen.


Sociale klausuler
Fri, 06 Jan 2023 09:15:14 GMT

Sociale klausuler: BL har fået mange henvendelser fra boligorganisationer, som spørger til, hvem der er omfattet af begrebet ”personer under oplæring” i udbudslovens § 176, stk. 2. Boligorganisationerne har indtil nu stillet krav om anvendelse af ”lærlinge” ved alle bygge- anlægsarbejder, som er støttet af Landsbyggefonden. Det fremgår af LBF's regulativ, at Landsbyggefonden skal betinge sin støtte af, at mindst 14 pct. af de beskæftigede ved et alment nybyggeri eller renovering, skal være lærlinge i praktik.


4422 - Ny skifteportal gældende i alle skifteretter pr. 15.11.2022!
Wed, 23 Nov 2022 15:43:50 GMT

Ny skifteportal gældende i alle skifteretter pr. 15.11.2022! I BL informerer nr. 4022 oplyses blandt andet, at pr. 15. november udrulles den nye skifteportal til alle landets skifteretter, hvilket her forud for ikrafttræden gentages.


4322 - Almene Boligdage 2023 – Byd ind med aktiviteter
Wed, 23 Nov 2022 15:36:58 GMT

Almene Boligdage samler ansatte og valgte fra boligorganisationer i hele landet. I 2023 vil Almene Boligdage tage form som en række lokale events og blive afrundet med en stor afsluttende konference på Tivoli Hotel i København den 30. september.


4222 - Nu træder indefrysningsordningen i kraft for el og gas
Wed, 23 Nov 2022 15:34:35 GMT

Indefrysningsordningen er nu statsstøttegodkendt af Europa-Kommissionen. Det betyder, at husholdninger og virksomheder fra 1. november 2022 kan få indefrosset en del af el- og gasregningen til betaling på et senere tidspunkt, hvis prisen overstiger det fastsatte prisloft.