2023 bestyrelsen konstituerer sigtirsdag, 30 maj 2023 @ 20:08

Afdelingsmødet vælger bestyrelsen Hver år, typisk i maj måned, afholder afdelingsbestyrelsen det årlige afdelingsmøde for alle afdelingens myndige beboere. Afdelingsmødet kan sammenlignes med afdelingens generalforsamling. På mødet fremlægger bestyrelsen en beretninger (orientering) om, hvad der sket i afdelingen siden sidste afdelings...

[Read more?]

Index for bestyrelsesmoedertirsdag, 30 maj 2023 @ 12:32

  Beboerdemokratiet arbejder! På denne side finder du: Afdelingsbestyrelsesmøder (til højre) Mødeindkaldelser Mødereferater   Afdelingsmøder, ordinære og ekstraordinære; "Generalforsamlinger", (herunder) Bestyrelsens beretninger Mødereferater   Afdelingsmøder 2022: Referat,...

[Read more?]

Servicecenter midtmandag, 29 maj 2023 @ 19:44

Daglig drift i Klostervangen Den daglige drift af klostervangen varetages af servicecenter Midt, som er et af AABs fire servicecentre. Klostervangen har (pr. 2017-05-01) således ikke ansat en varmemester. Der er dog stadig nogle ledere og funktionærer knyttet til afdeling 25, klostervangen, som hjælper os med diverse services. Du skal henvend...

[Read more?]