Referat af bestyrelsesmøde afholdt 2014-10-27  
Deltagere:
Anna, Anders, Bentha, Gitte, Per, Steen, Thomas
Gæster: Lokalinspektør Per Sørensen

Afbud: Anders.
 
  Reference: Dagsorden til møde 2014-10-27
    Aktioner & deadline

1.  Legepladsplaner v. Gitte, Per og lokalinspektør Per Sørensen.
     Der er 155.000 kr. afsat til etablering af legepladsredskaber i 2014.
     To firmaer er indbudt til at komme med tilbud.
     Vigtigt, at alle sikkerhedsforskrifter, fx. faldunderlag, overholdes,(Per Sørensen kontrollerer),
     og at redskaberne er langtidsholdbare, vedligeholdelsesfrie og helårsresistente.
     Forslag om skaterramper, karrusel, gynge. 

 

Gitte, Per 

 

2.  Godkendelse af referat.
     Referat fra bestyrelsesmødet 2014-09-29 blev godkendt uden bemærkninger.

 

Thomas, alle

3. Næstformanden orienterede om
   a. Repræsentantskabsweekend i oktober.
       Alle enige i, at weekenden var en succes, godt indhold og fin stemning.
   b. Der er endnu ikke kommet nyt ang. helhedsplanen.
       Carsten Kjær, AAB holder møde i næste uge med Pluskontoret.
       Efter uge 45 vil der blive udsendt information til alle beboere om sagen.
       Anders er blevet interviewet til bladet "Boligen" om helhedsplanen og dens betydning for os.
   c. Beboerhus
      AAB administration mener ikke, at der er tilstrækkelige administrative oplysninger til rådighed ved Swip / Mobile Pay transaktioner til at teknologien endnu er moden til at den kan bruges som betaling for f.eks. leje af beboerhus. Desuden er beløbsgrænsen i praksis for lav til vores brug. Vi baserer fortsat på at arbejde med bankoverførsel, når nyt digitalt bookingsystem færdiggøres,   
   d.Videoovervågning af cykelskuret er opgivet i første omgang pga. økonomi og regler for overvågning.
   e.  Der er skiftet nøgler i p-kælder i Samsøgade.
 

Thomas

4. Bestyrelsesmedlemmer orienterede om:
  a. "Smart mobilitet" har gennemført interview hos alle beboere, der kunne træffes og som sagde ja til interview om egne transportvaner. Energi-og miljøgruppen indbydes til seminar i januar om trafikspørgsmål.
  b.2 projektorer er indkøbt og snart brugsklare i store beboerlokale og bestyrelseslokale.
  c. Tur til Djurs sommerland. 153 deltog.Udgift: 35.190 kr plus bus ca.kr. 13.000,
  d. Voksenudflugt 09 NOIV 2014: 48 beboere er tilmeldt à kr. 400,-
  e. Erindringsliste og bestyrelsens tlf.-liste er under revidering.
      Bentha uddeler til beboerne.

 

 

Anna, Bentha,
Gitte, Per,  Steen, Thomas 

5. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
  - Klostervangens hjemmeside er ikke opdateret.
    Thomas vil gennemgå denne vinter og vi vil sætte emnet til diskussion
     på et af de kommende møder:
     Kan flere bestyrelsesmedlemmer bidrage med stof?
  - Enkelthed i en måske helt nyopsat hjemmeside?
  - Kvartalsvise nyheder?
  - tema´er
  - Vi trænger til en ny velkomstpjece-både i papir og på hjemmesiden.
 

 

Anna, Bentha,
Gitte, Per, Steen, Thomas

6.  Indkommende skrivelser og forslag: 
     a. En lejer er opsagt pga. ulovlig fremleje.
     b. Bentha opstiller som kandidat til 5. kreds.
     c. Alle er tilmeldt repræsentantskabsmødet 27. november 2014

  Anna, Anders, Bentha,
Gitte, Per,  Steen, Thomas

7.Indkomne klager. 
   - En beboerklage har været i beboerklagenævnet og fået medhold.
   - En lejer er af fmd. skriftligt informeret om klagemuligheder ved nabogener.

   

8. Kontortid: På kontoret mandag 2014-11-03 er:
    Gitte og Thomas.

 


Gitte, Thomas

  9. Under dagsordenspunkt eventuelt blev følgende diskuteret:
   - Bestyrelsen holder julefrokost med viceværterne 21. november 2014.
   - Næste møde: mad: Anna og Bentha.
   
Referatet udfærdiget af Thomas  
Sidst opdateret 23. november 2014, kl. 22:44
af Anders T. Nielsen

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00