Klostervangens Energi & Miljøudvalg.

Miljø

Har du gode idéer til at forbedre miljøet i Klostervangen - såvel inde som ude?

Mere genanvendelse / mindre Affald

  • Har du problemer med dit eller andres affald og storskrald?
  • Har du forslag til bedre genbrugs / affalds-sortering eller -håndtering?
  • Har du idéer til mere og bedre genanvendelse?

Energi

  • Kan vi få mere grøn energi i Klostervangen?
  • Kan vi nedsætte vort eget eller det kollektive energiforbrug?

Grøn omstilling

Har du idéer til, hvordan Klostervangen kan bidrage til mere bæredygtighed og den grønne omstilling?

Så kontakt os, Klostervangens Energi & Miljøudvalg.

»Vi arbejder for et bedre miljø i Klostervangen«

 

Hvem er vi?

Thomas Kjærgaard, 60810471 (tidligere medl. Afd.best.)

Bentha Carlsen, 22777423 (medl. Afd.best.)

Jarl Borkfelt, 25323544

Birgitte Saviera 29924344

Margit

Vi kan også findes på Klostervangen.dk under menupunkt "aktiviteter".

 :-)
Hilsen
"Energi og miljø"

 

Last updated 06-08-2023 23:14:23