Status i Energi & miljøgruppen forår 2015.

 

Energi & miljøgruppen har nu arbejdet i 2 1/2 år med mange spændende emner i energi og miljø for Klostervangen.

Noget ligger stadig til en fortsat indsats, fx. solceller på tagene, som jo er et forslag, der blev vel modtaget på møderne om helhedsplanen i foråret -14 og derfor nu er indregnet i planerne for den samlede fremtids- og energiløsning for bebyggelsen .

Vi har arbejdet og undersøgt forhold om opstilling af støjværn mod Langelandsgade, hvilket beboerne dog ikke ønskede med i helhedsplanen, så nu arbejder vi videre med en delløsning, eventuelt en beplantning langs skrænten.

Vi har fået vedtaget, at belysning på fællesarealer i fremtiden skal overgå til led-lys, som er den mest energibesparende lyskilde nu om stunder.

Affaldssortering har været et stort emne og vi har fået gennemført en total skiltning i affaldsgården og fået indført flere ekstra affaldskatagorier, så vi nu har mange:

metal-deponi-elektronik-batterier-elsparepærer-neonrør-kemikalier og malerester-pap-papir-tøj. -Glas afleveres på hjørnet af Samsøgade og ud for beboerhuset.

Storskrald fungerer jo stadig på højtryk i sit separate skur efter hensigten og vist også ganske godt som et lille gratis loppemarked til manges glæde.

 

Vi vil også gerne bidrage til det mentale gode miljø i Klostervangen. Vi bruger de sorte info tavler i opgangene til opslag om forskellige tiltag og indsatsområder, som handler om gode og dårlige vaner, fx. "Ren opgang". Vi har haft en kampagne om at undgå at smide cigaretskodder rundt omkring og snart kommer der affaldsholdere til skodder ved hver eneste opgang.

 

Hvert forår laver vi en "ryd -op dag", hvor vi med fælles hjælp samler affald rundt omkring i bebyggelsen. Kom og deltag sammen med din nabo og husk at tage børnene med. Det er hyggeligt og koster kun en times tid en dag. Vi sætter opslag op om tid og sted.

 

Alt, hvad vi arbejder med, er i godt samarbejde med viceværterne og bestyrelsen. Vi er i gruppen åbne for gode idè er og har du lyst til at tage del i vores aktiviteter, er du velkommen til at henvende dig til os i udvalget.

 

For et godt og energibevidst miljø i Klostervangen.

 

Energi & miljøgruppen.

 

 

 

Last updated 06-08-2023 23:00:54