Her kan du se, hvilke tanker og ideer, som Energi -& miljøgruppen satte i spil på et af de allerførste møder, gruppen afholdte efter starten i 2012. 

IDÉOPLÆG for ENERGI- OG MILJØGRUPPEN 12. JUNI 2012 
Reference: Dagsorden til møde 12/6-2012.
Deltagere:,
Lissy, Per, Bentha, Emil og Thomas
 1. Dagsorden
    - Udarbejdelse af et idekatalog over emner, som energi-og miljøudvalget vil arbejde med.
Mange emner kom frem under mødet:
  •  Solceller på tagene og måske på facader og gavle
  •  Solfangere på taget til at lave varmt vand
  •  Varmepumper og jordvarme
  •  LED – belysning på fællesarealer inde og ude
  •  At blive selvforsynende i energi i fremtiden
  •  Affaldssortering
  •  Frivillig oprydningsdag

Vi foreslår en årlig oprydningsdag: En festlig dag, hvor beboerne inviteres til at hjælpe til med oprydning i opgange og fællesarealer. Kaffe og sodavand efterfølgende.

Affaldssortering: Vi vil gerne sørge for bedre synliggørelse og oplysning til beboerne om emnet med tydelige tavler og opslag i opgangene på relevante sprog. Flere og bedre og tydelige affaldsspande i Klostervangens områder.

Vi snakker om sortering i følgende emner:

 - alm. husholdningsaffald,
 - glas,
 - metal,
 - elektronik,

 - elsparepærer, 

 - tøj,
 - papir og pap,
 - batterier,
 - maling og kemikalier,
 - deponi,
 - storskrald.

Det mentale miljø: I forbindelse med den store renovering at få blokkene malet lyse. Kønne og lyse farver i opgangene. Kønnere blomsterkummer.
Ressourcebesparelser: fx. At beboere med pc tilmelder sig til bestyrelsen, så man modtager mail i stedet for gammeldags papirpost fra bestyrelse og AAB administrationen. Vil spare store mængder papir og kopiering.
De store økonomisk tunge emner vil vi arbejde langsigtet med og tænke dem ind i det fremtidige renoveringsprojektet. Vi snakkede om at søge landsbyggefonden og søge EU midler til miljøtiltag. Evt. tænke sponsorering ind, herunder reklamemuligheder for firmaer, der skal stå for installationer.

Referatet udfærdiget af

Thomas Kjærgaard
E & M Udvalgsformand.

Last updated 29-07-2023 08:29:54