Referat af bestyrelsesmøde afholdt 2014-01-26  
Deltagere:
Anna, Anders, Bentha, Gitte, Per, Steen, Thomas
Gæster:
 - -
Afbud:
 - -
  Reference: Dagsorden til møde 2014-01-26
    Aktioner & deadline
1. Godkendelse af referat.
   Referat fra bestyrelsesmødet 2014-11-24 blev godkendt uden bemærkninger.
 

Anna, Anders, Bentha, Gitte, Per,  Steen, Thomas

2. Formanden orienterede om:
   a. byggesagen: Der er ikke gang i sagen endnu i Landsbyggefonden på trods af rykkere. Anders Rønnebro fra AAB vil gå ind i sagen. 
   b.Regnskab 2014: Resultat kommer snart.
   c.Der er måske møde med administrationen om justering af budget 2015.
   d.Opsætning af ladestationer til el-biler i glashuset. Vi indhenter tilbud hos elektriker. Evt tage kontakt til Tesla eller andre fagfolk i el-bilbranchen.

e.
          

 

Ingen,

Anna, Anders, Bentha,
Gitte, Per,  Steen, Thomas

3. Bestyrelsesmedlemmer orienterede om:
  a. Budgetkursus afholdt. Per har deltaget. Kan vi få Waoo til at lægge internet/tv ind i beboerhuset.? Vi undersøger til næste gang. 
  b. Budget 2016. Rengøringsudgift for beboerhus skal lægges ind i næste års budget.

c.. Der er pladsproblemer i barnevogns/cykelrummene. Vi vil undersøge pris for installation af 3 el-stik i hvert rum (til opladning af crossere og elcykler). Vi vil overveje alternative former for cykelparkering.

d.Fastelavnsfest 15. februar, formiddag. Billetter kan købes mandag 9.februar. kl. 18.00 - 19.00 i beboerhuset, 1. sal.

e.Anna gennemgik regnskab for de forskellige beboeraktiviteter gennem sidste år.

f.

g. Energi & miljø: 2 forslag til afd, nødet til sommer: 1. opstiling af kompostbeholdere til frivillig opsamling af køkkenaffald fra husholdningerne. 2. Opsætning af hæk el. lign. på skrænten langs Langelandsgade som synsværn mod de nederste lejligheder i Grønnegade. Foreslår nej til rygning i beboerlokalerne. Bestyrelsen bakker dette op og der vil snart komme opslag om dette i lokalerne og på hjemmesiden.

h. Vi nedlægger solarierummet og beslutter på næste møde, hvad rummet skal bruges til.

 

Ingen, Anna, Anders, Bentha,
Gitte, Per,  Steen, Thomas

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside
  - ...Vores hjemmeside er under opdatering, bla. en ny forside, aktuel og dynamisk. Gå ind og kig på klostervangen.dk og kom gerne med input.
  - ...
 

Ingen, Anna, Anders, Bentha,
Gitte, Per,  Steen, Thomas 

5. Indkommende skrivelser og forslag:

a. Ny legeplads etableres omkring uge 8-9, afhængig af vejret.

b. tilbud fra entertainer om underholdning til sommerfesten.

c.

d. Forespørgsel fra privat firma om opsætning af container på p- pladsen i Langelandsgade i 7. uger. Vi siger nej, begrundet i, at p-pladsen ofte er helt fyldt op, især aftener og weekendèr.

 

Ingen, Anna, Anders, Bentha,
Gitte, Per,  Steen, Thomas

6. Indkomne klager. 

1 Klage er på vej

  Ingen, Anna, Anders, Bentha,
Gitte, Per,  Steen, Thomas
7. Kontortid: På kontoret mandag 2. 2 -15: Steen og Thomas.     a. Anna, Anders, Bentha, Gitte, Per, Steen, Thomas
  b. Anna, Anders, Bentha, Gitte, Per, Steen, Thomas

8. Under dagsordenspunkt eventuelt blev følgende diskuteret:
   - ...
   - ...
   - Næste møde: Mad: Per.

Vi skal planlægge sommerfest og afd. møde 20. juni -15.

 

Ingen, Anna, Anders, Bentha, 
Gitte, Per,  Steen, Thomas

     
Referatet udfærdiget af Thomas    [Indsæt skabelon: Sidst redigeret af...]

 

   

Last updated 05-06-2020 00:00:00