Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25. Klostervangen, 2015-02-23

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Gitte,  Per, Steen, Thomas

Gæster:
Varmemester Michael Jacobsen

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Per

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

 Gensidig orientering v./ varmemester Michael + bestyrelse, herunder:
 - Afklaring af problemstilling om cykel- og barnevognsrum.

 

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-01-26

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag/helhedsplan, herunder beboerkommunikation

FMD ref. fra møde med AAB kommunikationschef Bettina og INSP Carsten, opfølgende møde udsat da der ikke var nyt fra LBF

    b. Form og sted for afholdelse af Afdelingsmødet 2015

FMD aftaler møde med teltudlejer Jørgen og Kok Oliver. Sted: P-plads v. Langelandsgade. Tid: 2015-06-20, kl. 14.00 - 17.00
Der skal hyres hænder til hjælp med arrangementet, så AFD best også kan nyde arrangementet.
Der skal indhentes yderligere tilbud på catering-delen

    c. Svar på forespørgsel vedr. opstilling af byggecontainer på p-plads

FMD redegjorde for afslaget (mailkorrespondance mellem FMD og INMSP Carsten)

    d. Regnskab 2014

Ingen kommentarer til det omdelte regnskab for 2014

    e. Kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer 2015-02-24

Ingen deltagelse fra A25

    f. Parkeringsforhold

FMD redegjorde for samtale med INSP Anders: Gæsteparkeringskort gælder 1 uge fra udfyldelse, nye kort får start- og slutdato påført.  INSP har meddelt at der er nye kontaktpersoner ved P-firma, kontaktoplysninger tilsendes FMD.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

 

    b. Status på legeplads v./ Per & Gitte

 

    c. Budget & Regnskab v./ Anna

 

    d. Det hidtidige solrum og dets anvendelse v./ Steen

 

    e. Etablering af rum til regngøringsartikler i kælderen i Langelandsgade v./ Steen

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

   a. Flytning af webhotel for www.klostervangen.dk

Der bevilliges midler til webhotel "af højere kvalitet", FMD undersøger muligheder og priser.

    b. Udmelding om nyt reservationssystem til beboerne - hvornår?

Snarest efter demo for bestyrelsen - under forudsætning af godkendelse af løsningen. Per skaffer kto.nr. ved AAB, FMD retter hjemmesiden. 
Demo forventes gennemført ved næste best.-møde.
 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

  Ingen!

 

6. Indkomne klager.

 

   a. Klage nr. 25-0287-010

FMD underretter AAB juriist om bestyrelsens holdning.
(Opdateret: Svar afsendt af FMD onsdag 25-02-2015 12:55)

   b. Klage nr. 25-0264-018

Klagen er behandlet ved AAB og svar tilsendt påklagede. Status og svar blev af FMD forelagt den øvrige bestyrelse.

7. Kontortid, mandag 2015-03-02, kl. 18.30 - 19.30.

Varetages af bestyrelsesmedlemmerne Anders og Anna

8. Eventuelt.

 

    a. Bestyrelsesmiddag, tid & sted

Komfur, FRE 13 MAR 2015 @ 19.00

    b. Huskeseddel for byggesag

FMD opretter ved lejlighed
Opdatering: Side oprettet af FMD (kun Admin/medlemsadgang)
 


 
Referat udfærdiget af Thomas  
Sidst opdateret 1. marts 2015, kl. 13:30
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00