Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-03-30

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Gitte,  Per, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Gitte og Steen
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-02-23

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag: Nyhedsbrev omdelt, fortsætter så længe byggesagen kører. Bestyrelsens "fingeraftryk"?

 

    b. Afdelingsmødet: Beslutninger om leverandør skal træffes på dette møde.

 

    c. Bestyrelsens huskeliste til byggesag er oprettet på www.klostervangen.dk

 

    d. Budgetmøde i AAB 2015-04-07

 

    e. Revideret regnskab til underskrift.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        ansøgning om ca. kr. 1000 til opstilling af tre kompostbeholdere som forsøg.
        to ved "frugtplantagen" i det grønne område ml. blokkene, 1 foran beboerhuset mod Langelandsgade.
    Den "Grønne væg"  beslutning om ydre områder 

 

    b. Økonomi v./ Anna

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter: Demo af bookingsystem  v./Per og Anders

 

    d. Forslag til catering til afdelingsmødet v. /Per og Gitte

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Nyt webhotel

 

    b. Ingen billeder af funktionærene på hjemmesiden!

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. P-plads til delebil

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Status på klage nr. 25-0264-018

 

7. Kontortid, mandag 2015-04-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne??

 

8. Eventuelt.

   a. Fortsat vaskeri financieret over husleje eller hel eller delvis brugerbetaling?

   b. Sats for telefonpenge

 

 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 30. marts 2015, kl. 01:11
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00