Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-05-18

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Bentha, Gitte,  Per, Steen, Thomas. afbud fra Anders.

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Gitte deltager ikke i spisningen.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anna, Bentha,
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-04-27

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.Nyhedsbrev fra AAB / Pluskontoret.

    Infoskabe

 

    b. Delebil: P-plads. Opsætning af stander for el-delebil?

 

    c. Afdelingsmødet: Hvornår uddeles indkaldelserne?

       Beboerfesten: Er der styr på musik? Underholdning for børnene?

    Opdeling af deltagerne efter interesse: Musik / ikke musik?

 

    d. 

 

    e. 

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha: Betalingsvaskerier.

    Gennemgang af brandaltaner. (Bentha).

 

    b. Økonomi v./ Anna

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

    Nye målnet. Bravo!!

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Dato for tur til Djurs Sommerland.

 

    b. 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB: Nyt elektronisk parkerings overvågningssystem v. Anders Ærenlund.

 

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 
    a.  Katte.

 

    b.

 

7. Kontortid, mandag 2015-06-01, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

      Mad til næste møde 2015.-06-15: Steen.

 

8. Eventuelt.

 

    a. 

 

    b. ...

 


                         
Referatet udfærdiges af Thomas   INDSÆT SKABELON
SIDST REDIGERET...

 

  

Last updated 05-06-2020 00:00:00