Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-06-22

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Gitte,  Per, Steen, Thomas

Gæster:
Ingen

Tid: ca. 19.00 - ca. 21.00

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning: Ingen.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-06-15

 Udsat til næste møde

2. Alle.

 

    a. Evaluering af afd. møde og fest

        Der var en klage over dirigenter for at være for hurtig. Bestyrelsen mener, hun styrede mødet godt.

        Til festen var der ca. 120 deltagere.
        Der manglede tallerkener, fordi mange skiftede til ny mellem portionerne
        Næste år skal vi have stor plastdunk til drikkevand.
        Forslag fra beboer om at lave loppemarked om søndagen i teltet næste år.

 

    b. Bestyrelsen konstituerer sig

        Formand: Anders Nielsen.
        Næstformand og sekretær Thomas Kjærgaard.
        Kasserer Anna Haaning.
        Bestyrelsesmedlem Gitte Hornbæk,
        Bestyrelsesmedlem Per Ohms,
        Bestyrelsesmedlem Bentha Skovgaard,
        Bestyrelsesmedlem Steen Nielsen

        Vi har fortsat samme opgange.

        Alle bestyrelsesmedlemmer får stillet iPad m./ port til SIM-kort til rådighed for bestyrelsesarbejdet.
        SIM-kortet skal bestyrelsesmedlemmerne selv betale for, så der er ingen løbende udgifter til abonnement for bestyrelsen.

 

Formand Anders indkøber og fordeler iPads,
Per yder iPad brugersupport til øvrige bestyrelsesmedlemmer

    c. Emner til bestyrelsen efter ferien:
        Cykelbane, sportshal, el-ladestandere, opfølgning på betalingsvaskeri, byggeidèer v. glashuset.

Blev ikke diskutteret.
Emner udskydes til august.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

 Intet

    b. Økonomi v./ Anna
        Genbrugsen får tildelt kr.1.200,- som kompensation for oprydning efter vandskade.
 

 Anna udbetaler. kr. 1.200,-

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per
        Den elektroniske booking kører igen - vi skal have meldt skæringsdato ud til beboerne.
        (Det er tidligere vedtaget at skiftet skal tilstræbes gennemført 2015-08-01) 

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Klostervangen.dk; Mailsystem og elektronisk booking af beboerfaciliteter virker nu igen.

 

    b. Den elektroniske booking skal offentliggøres på Klostervangens Facebookside, på klostervangen.dk og ved opslag.

 

Formand Anders kommer med forslag.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 Ingen

    b. Øvrige

 Ingen

6. Indkomne klager.

 

7. Kontortid, mandag 2015-08-03, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 Bentha

8. Eventuelt.

 

    a. Betalingsvaskeri
        Vi afholder møde med AAB om betalingsvaskeri før ferien, tilstræbes 2015-06-30.

Formand Anders aftaler tid,
meddeler bestyrelsen pr. SMS

Referatet udfærdiget af Thomas  
Sidst opdateret 10. juli 2015, kl. 10:54
af Anders T. Nielsen 

Last updated 05-06-2020 00:00:00