Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-09-28

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Gitte,  Per, Steen, Thomas

Gæster:
John Christiansen fra Stofa:
kl. 19.00 - 19.30

Tid: ca. 19.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Minus Thomas.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Bentha og Anders
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-08-31

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        PlusKontoret er i dialog med Finn Madsen, LBF og arbejder pt. med at tilrette "pyjamasarket".
        Det er desværre temmelig omfattende, da det kræver alle  tidligere kalkulationer genåbnes,
        tilrettes og indeksreguleres i den nye kontekst, som er ønsket af LBF.
        Opgaven forventes løst ULT SEP 2015.

 

    b. Tørretumbler.
        Lokalinspektør Per Sørensen spørger om forholdsordre ved defekt tørretumbler.
        Se pkt. 3. e.

 

    c. Spildevandsproblem i Gg 111

 

    d. Ladning af el-biler
        Org.-bestyrelsen i AAB har nedsat et udvalg til behandling af forhold vedr. ladning.
        Første møde forventes afholdt i OKT 2015.
        Hvad gør vi ved el-biler frem til AFD-mødets beslutning? (Se forslag i mail)

 

    e. Repræsentantskabsweekend i Rebild. Tema "Tryghed".

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        - Stadig intet nyt vedr. cykelbane.
        - Giftsprøjtning på grønne arealer.
        - Vaskeråd til beboerne.

 

    b. Økonomi v./ Anna       

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per
        - Rullebord til AV-udstyr i stueetagen i beboerhuset.

 

    d. Husleje
        Hvad med huslejereduktion i forhold til den varslede stigning pga. betalingsvaskeri? v./ Thomas

 

    e. Vaskeri
        Reparation eller ny tørretumbler: Bentha og Thomas orienterer om muligheder.
 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. AAB har været udsat for hackerangreb..

 

    b. Nyt AAB mailsystem ugen før eller efter efterårsferien.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

   - Ingen (ud over dem der allerede er orienteret om i øvrige pkt.)

 

6. Indkomne klager.

 

   - Ingen

 

7. Kontortid, mandag 2015-10-05, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne.

 

8. Eventuelt.

 

    a. Hvem sørger for mad til næste møde?

 

    b. Julefrokost: Form, Tid & Sted?

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 27. september 2015, kl. 13:03
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00