Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-10-26

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Gitte,  Per, Steen, Thomas

Gæster:

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. (Thomas deltager ikke i spisning)
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Gitte + Steen
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-09-28

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        - Nyhedsbrev til beboere forventes udsendt i løbet af et par uger:
        - Der skal hyres eksterne programmører, hvis der er være QR-kode
          til elektronisk tilmeldingsformular til nyhedsbrevene.

 

    b. 24/7: Serviceniveau for 2016 - jf. Excel Regneark

 

    c. Ladefaciliteter for el-biler.
        - Tilbud forsinket, hovedorganisationen har afholdt 1. møde i udvalget,
           næste møde i ladestanderudvalget bliver 11/11-2015

 

    d. Filmoptagelser til Dicte

 

    e. Nyt briksystem - mail fra inspektør Anders Ærenlund.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        - Røg i opgangene - forslag og bedre afskiltning.
        - Grønne områder/skrænter

 

    b. Økonomi v./ Anna

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

    d. Julefrokost v./ Gitte

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Forslag til opslag vedr. ændrede forhold for leje af beboerfaciliteter v. /Anders

 

    b. Instruktionsvideo til elektronisk reservation af beboerfaciliteter,
        forbedret listevisning af fremtidige lejemål,
        formular til indtastning af flere på hinanden følgende udlejninger ændret.
 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Tilmelding til repræsentantskabsmødet 26. november, forslag senest 12. november.

 

    b. Øvrige
        - Cenrtum Turist er gået konkurs.
        - Ansøgning fra kortklubben v./ Bentha

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Problemer med kat v./ Steen og Bentha

 

    b. Problemer med hund v./ Bentha

 

7. Kontortid, mandag 2015-11-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af...

Mad til næste møde:

 

8. Eventuelt.
    - Tid, sted, form for afdelingsmødet 2016?

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 26. oktober 2015, kl. 01:55
af Anders T. Nielsen
 

Last updated 05-06-2020 00:00:00