Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-11-23

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Gitte,  Per, Steen, Thomas

Gæster:
Inspektør Anders Ærenlund Kjeldgaard

Tid: ca. 18.30 - ca. 20.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Der er ikke fællesspisning fra kl. 1800.
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-10-26
    finder sted på ordinært bestyrelsesmøde 2015-11-30

 

2. Formanden orienterer:

Inspektør Anders Ærenlund Kjeldgaard
svarer på spørgsmål fra aKlostervangens bestyrelse.

    a. Byggesag.
        Hovedorganisationen har bevilliget et lån til A25 på kr. 5.000.000
        som er rente og afdragsfrit indtil byggesagen kommer i gang.

 

    b. Skal vore vaskemaskiner og tørretumblere udskiftes?
        Eksempelvise spørgsmål til Inspektør Anders Æ:
        - Hvordan kommer processen til at forløbe?
        - Krav til nye vaskemaskiner?
        - Kan vi genbruge eller sælge de gamle maskiner?
        - Hvad er konsekvenserne ved at skifte mærke?
        - Økonomiske forhold vedr. nye vaskemaskiner og tørretumblere?
        - Grøn/ny teknologi i forhold til traditionelle maskiner?
        - Hvad er bestyrelsens rolle i forløbet?
        - Hvad er tidshorisonten?

 

    c. Skal vort låsebriksystem udskiftes?
        Eksempelvise spørgsmål til Inspektør Anders Æ:
        - Hvordan kommer processen til at forløbe?
        - Krav til nyt låsebriksystem: Hvor mange steder ska det implementeres?
        - Kan vi udskyde en del af udskiftningen til godkendt helhedsplan?
        - Hvad er de økonomiske forhold?
        - Hvad er bestyrelsens rolle i forløbet?
        - Hvad er tidshorisonten?

 

    d. Status på udlejning af antenneplads på taget af Lg-blokken
        - Bestyrelsen har modtaget et tilbud som Anders Æ har forhandlet:
          FMD anbefaler accept fra bestyrelsen, dog med klausul om
          kun et årig opsigelsesperiode i tilfælde af vi selv vil bruge pladsen.
 

 

    e. P-forhold
        - Bestyrelsen har fremsendt dissens-mail til ParkZone vedrørende
          regulering af P-afgiftsatsen.
        - Hvad er ParkZones svar?
        - Hvordan forholder AAB sig?
        - Hvordan forholder A25 sig?

 

3. Eventuelt.

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 22. november 2015, kl. 11:23
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00