Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-11-30

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Gitte,  Per, Steen, Thomas

Gæster:
AAB Kontaktperson Bendt Nielsen + VM Michael Jacobsen

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Bentha og Per.
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2015-10-26

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Formel præsentation af bestyrelsesmedlem Bendt Nielsen,
        ny kontaktperson for afdeling 25, Klostervangen.

 

    b. Byggesag.
       - Nyhedsbrev udsendt: Ikke meget nyt, ikke meget indhold!
       - Byggekredit fra AAB Dispositionsfond på 5 mio.    

        -Fra "3 værelses" til "1 værelses" v./ Thomas.

 

    c. Gensidig orientering v./ bestyrelsen og Varmemester Michael Jacobsen

 

    d. Status på ladestandere:
        AAB ladeudvalg foreslår A25 som "pilotafdeling":
        - Finansiering som erhvervslejemål (ren brugerbetaling)
        - Vækstmuligheder: Udlejning efter tilbagebetaling,
        - Bestemmelser for lejemål skal klarlægges.

 

    e. Hvordan skal vi afholde afd. møde 2016? (Punkt fra sidste møde)

 

    f. Repræsentantskabesmødet 2015-11-26

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.

 

    b. Økonomi v./ Anna
        - Status på budget,
        - Juelgaver?

 

   c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per 

 

    d. Nøgler til beboeraktiviteter(Punkt fra sidst). v./ Steen.  

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Den personlige AAB-konto for folkevalgte:
        - Udbredelse af info jf. "Til..." og "Cc..." principperne,
        - Mødeindkaldelser fremadrettet til A250x
 

 

   b. Ny erindringsliste. Forslag er udsendt til bestyrelsen på mail. (Thomas).

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Øvrige
       - Petangklubbens ansøgning om støtte til julefrokost 2015
         (Papirbrev fra Per Sørensen af 19 NOV)
       - Ansøgning om ro-maskine til motionsrummet v./ Bentha og Steen

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage over MA

 

7. Kontortid, mandag 2015-12-07, kl. 18.30 - 19.30,
    varetages af bestyrelsesmedlemmerne Anna, Gitte og Anders

 

8. Eventuelt.

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 30. november 2015, kl. 23:27
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00