Referat af ekstra bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2015-12-14

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Gitte, Per, Steen, Thomas.
Afbud fra Bentha.

Gæster:
Varmemester Michael Jakobsen

Tid: ca. 19.00 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

 

Ingen fællesspisning!

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Gensidig orientering mellem
    varmemester og bestyrelse.

Info fra VM:
- Af årets budget (2015) er der knap kr. 300.000 tilbage.
- Vi får sandsynligvis snart nye, bedre affaldsposer.
- Viceværterne sætter trådhegn op langs den nyplantede bøgehæk som værn mod trafik på skrænten.
- P-gæstekort: Der er tilsyneladende uønskede kort i omløb.
- Måske skal bestyrelsen bede om at få gæstekort, der kun gælder 1 eller 2 døgn?
  (har FMD gjort ved mail til ParkZone af 2016-01-04)
- De gamle p-kort gælder til og med 4. januar 2016.
  (har FMD bedt om ved mail til ParkZone i DEC 2015)
- Engang i fremtiden kunne vi måske få elektronisk nummerplade aflæsning?

Info fra bestyrelsen:
-Vi er i gang med at undersøge nyt briksystem: 
Det skal dække stort set alle døre og porte i vore fællesarealer.

- VM Michael har bestilt nye nøgler til motionsrum.
- Nøgler skal uddeles første mandag i januar kl. 18-20,
  samtidig med uddeling nye p-kort.

- Fastelavnsfest bliver søndag d. 7. januar.

- Bestyrelsen ønsker rengøring af vaskerierne i januar 2016. 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Afdelingsmøde 2016.

- Best. udsender spørgeskema til beboerne om, hvilken form de synes bedst om.
- Samtidig sættes elektronisk afstemning op på klostervangen.dk
   (har FMD gjort i DEC 2015)
- Der gøres "reklame" for afstemningerne på Klostervangens Facebook-side.*
   (har FMD gjort i DEC 2015)

    b. Beboerinformation

Best. udsender i december:
- Ny erindringsliste.
- Orientering om nye P-kort og nye nøgler til motionsrum.
- Spørgeskema om afdelingsmøde.
- Vaskeråd fra Energi-&miljøgruppen.

    c. Bestyrelsens sammensætning

Gitte flytter og udtræder derfor af bestyrelsen.
Best. takker Gitte for den tid, hun har deltaget i best.-arbejdet.

Suppleant Dan Arentsen bliver indkaldt til næste møde.
(har FMD gjort i DEC 2015)

3. Kontortid,
    Udvidet pga. p-kortudlevering.

Mandag 2016-01-04, kl. 18.00 - 20.00:
varetages af alle bestyrelsesmedlemmer.

4. Eventuelt.

Næste møde mandag 8. februar.
Anders og Thomas kan ikke deltage
Anders opretter dagsorden, Dan er ny referent


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 4. januar 2016, kl. 21:21
af Anders T. Nielsen
 

Last updated 05-06-2020 00:00:00