Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-02-29

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Dan,  Per, Steen, Thomas.

Gæster:
INSP Anders Ærenlund Kjeldgaard spiser med.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Thomas kommer efter spisning.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Bentha, (Per? )
 

Der afholdes gensidigt orienteringsmøde med INSP Anders Ærenlund Kjeldgaard
forud for det ordinære bestyrelsesmøde (18.45 - 19.45) Emner: Briksystem og vaskeri

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-02-08

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.

        Konsekvensberegning udsat til uge 10/2016  

 

    b. PV-skema.

 

    c. Dato for afd. møde og hvilken form?

 

    d. Supercykelsti. (Møde med kommunen.)

 

    e. Møde med INSP Per Sørensen (markvandring i uge 10, jf mail af onsdag 17-02-2016 08:49)

 

    f. Parkering: Tilbagemelding til firmaet om gæstekort og skiltning samt regelsæt til beboerne om parkering.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        - Gennemgang af grønne arealer m. Per Sørensen.
        - Forslag og idèer, Gartnerfirma?
        - Rotteplage.

 

    b. Økonomi v./ Anna

 

    c. Udlejning og beboerfaciliteter v./Per
       - Træningsbænk og motions-rum /-redskaber.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Vor hjemmeside, klostervangen.dk kører som den skal.
        men vi mangler nyheder - er der bestyrelsesmedlemmer
        som har lyst til at skrive på siden giver FMD gerne lynkursus
 

 

    b. Møder med kabel-TV udbydere: Hvornår?

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - 2016-02-15: Det reviderede regnskab modtaget,
          Regnskabet danner grundlag for 2017 budgettet.
        - Udlejningen har meddelt Lg. 52, 4. tv. tilladelse til at
          drive virksomhed (ud fra de almindeligt gældende regler)

 

    b. Øvrige
        Per Kruse, parkzone, har fredag 05-02-2016 kl. 10:50
        meldt positivt tilbage på nye gæsteperkeringskort pr. mail

 

6. Indkomne klager.

 
    a. To sager om hund/kat. En beboersag.

 

    b. Klage nr. 01-25-0264-018 er behandlet
        Bestyrelsen orienteret pr. mail mandag 22-02-2016, kl. 09:16
 

 

7. Kontortid, mandag 2016-03-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

    Mad til næste møde:

 

8. Eventuelt.

 

    a. Fællesspisning med ægtefælle/samlever?

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 29. februar 2016, kl. 00:27
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00