1.  
Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-03-21

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Dan,  Per, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Thomas

 

 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-02-29

 referat godkendt.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag: Nyhedsbrev?

 Bestyrelsen forventer nyhedsbrev udsendt i april/maj 2016

    b. Supercykelsti.
        Møde i AAB m. folk fra kommunen.
        Næste møde FRE 2016-04-08

 Bestyrelsen kom med forslag om sammentænkning af helhedsplanen og super cykelsti, samtidig arbejdes der videre med at isolere ankomstrummet i bebyggelsen fra helhedsplanen.

    c.Afdelingsmødet 2016-05-12 @ 19:00.
       - Hvem gør hvad?
       - LDA + elev/AAB deltager.
       - DEC dirigent da BEN deltager i andet AFD-møde

 

 •  Ok at kontoret deltager og har en elev med.
 • Opgavefordeling aftales på best. møde d. 18.04.2016.
 • Skriftlig beretning husstands omdeles
 •  

    d. Briksystem, finansiering af alle døre?

 døre der ikke kan finansieres af budget 2016, finansieres af budget 2017.

    e. Nye vaskerier i udbud.

 Vaskerierne er sat i udbud. Processen er i gang. Nye maskiner vil ikke blive anskaffet forud for projektet, anskaffelse af enkeltmaskiner vil fordyre projektet betragteligt.

    f. Andet: Elladestandere.    

 Udvalget kører videre.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        - Møde m. lok. insp. Per S. om grønne områder.
        - Bestyrelsaen indstiller Klostervang til sprøjtefrit område!
        - Oprydningsdag sø. d. 17. / 4 kl. 11-13.
        - AAB Initiativpris går til M & E Udvalget i A25 - overrækkelse...

 1.  der kommer tilbud på anlæg.
 2. Buske rundt boldbane klippes ned og flises.
 3. sydøstligt hjørne ved boldbane mod P.hus anlægges til kompostplads for gartner.
 4. indhentning af tilbud fra ny udfører.
 5. Nye tiltag til forskønnelse af skråning mod Langelandsgade afsøges.
 6. Bestyrelsen anbefaler at Klostervangen gøres til sprøjtefrit område.
 7. 17.04 2016 inviteres Beboerne til fællesoprydning af vore områder.

    b. Økonomi v./ Anna

 1.  Afd. Best. deltager i Budgetmøde.
 2. Forhold ved tabt arbejdsfortjeneste undersøges på budgetmødet.

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

        - Træningsbænk 1499 kr.
        - Kondi cykel til fitness pris: 4999kr men ingen garanti ved køb af den siger den eller 13995kr
        - Sorte skilte på P-pladserne.
        - Det går godt med hjemme siden og beboerhuset vedr. Bookning og refundering af dep.
        - Viedeoovervågning af Gg sydgavl: Forslag til AFD-.mødet

 
 
 •  3000 kr. bevilges til træningsbænk og spejl.
 • 5000 kr. bevilges til kondi cykel. manglende håndvægt genbestilt.
 • Formanden kontakter Park scone ang. korrekt skiltning af parkerings faciliteterne.
 • Udlejning af beboerfaciliteter går fint.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Vi bør ikke gå ud med foreløbige tal for helhedsplan før de er gennemregnet
        ved AAB ØKO AFD

 Så snart der forelægger valide tal, offentliggøres disse.

    b. ATO (YouSee) spørger til status.
        Skal vi holde informationsmøder om kabel-TV med Stofa og YouSee?
        I bekrævtende fald, hvornår?
        Forsklag til AFD-mødet    

 Formanden kontakter Stofa og YouSee ang. præsentation af deres produkter for beboerne. Dette med henblik på valg mellem disse på beboermødet.

præsentationen vil foregå d. 14.04.2016 kl. 18.00 - 21.00 i beboerhuset.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 intet

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 
    a. Klage nr. Tidligere indsendt klage..

 

    b. Klage nr. 

 

7. Kontortid, mandag 2016-04-04, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
    Mad til næste møde:

 Anders Sørger for mad

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 07. april 2016, kl. 00:08
af Dan S. Arendtsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00