Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-04-18

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Dan,  Per, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.15

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anders og Thomas
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-03-21

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag og VeloStrada

 

    b. Parkering: Ny aftale fremsendt AAB insp. Anders Æ.

 

    c. Ladestik til elbiler

 

    d. Forslag til afdelingsmødet
        Fremsendt på særskilt mail.
 

 

    e. Afdelingsmødet
        - dirigeres af AAB formand, Dan Christensen,
        - LDA og elev deltager,
        - Insp Carsten Kjær Chr, lokalinsp. Per S, VM Michael J og PlusKontoeret skal inviteres.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        - Status på grønne områder, have og vedligeholdelsesplan.
        - Klostervangen nu sprøjtefri (indtil andet besluttes)

 

    b. Økonomi v./ Anna:
        - Budgetmødet,
        - Kassebeholdninger,
        - Forventede udgifter til afdelingsmødet

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

    d. Vaskeriudvalg - status

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
    - Intet

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.
    - ingen bortset fra dem, som er orienteret om under tidligere punkter

 

6. Indkomne klager.
    - Ingen

 

7. Kontortid, mandag 2016-05-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne...

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 17. april 2016, kl. 23:32
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00