Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-04-18

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Dan,  Per, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.15

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad, afrydning og opvask: Anders og Thomas
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-03-21

 Referat godkendt

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag og VeloStrada

 Formanden arbejder på at få et møde istand med Carsten og Tina i forbindelse med helhedsplanen og økonomien rundt dette vs. Velostradaen

    b. Parkering: Ny aftale fremsendt AAB insp. Anders Æ.

 Ny skiltning påbegyndt, Bentha arbejder videre med dette.

    c. Ladestik til elbiler

 Formanden har udbedt sig tilbud fra Sabroe El, se forslag til Bebormødet når disse omdeles

    d. Forslag til afdelingsmødet
        Fremsendt på særskilt mail.
 

 Bestyrelsen fremlægger 5 forslag til beboermødet. en enig bestyrelse anbefaler et ja til de 4 af forslagene.

På forslaget om TV/internet udbyder vil bestyrelsen ikke komme med anbefaling i hverken den ene eller den anden retning, men lade Beboerne alene tage afgørelsen om hvilken udbyder der ønsket via. TV stik.

Stofa og Yousee vil begge runddele materiale med deres tilbud.

    e. Afdelingsmødet
        - dirigeres af AAB formand, Dan Christensen,
        - LDA og elev deltager,
        - Insp Carsten Kjær Chr, lokalinsp. Per S, VM Michael J og PlusKontoeret skal inviteres.

 Økonomi afd. er inviteret til Beboermødet i forbindelse med helhedsplanen.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        - Status på grønne områder, have og vedligeholdelsesplan.
        - Klostervangen nu sprøjtefri (indtil andet besluttes)

  1.  Energi og Miljø Gruppen i afd. 25 fik AAB's initiativpris år 2016 som en annerkendelse for deres store arbejde, Bestyrelsen ønsker gruppen stort tillykke.
  2. Store oprydningsdag gik fint, der deltog 12 personer. Resultatet blev ca. 37.000 stk. cigaret skodder, 8 sække med affald og flere læs kompost kørt på kompostpladsen. Energi og Miljø gruppen berømmer beboerne for mindre affald end sidste år. alt i alt en hyggelig dag med kaffe og the.
  3. beslutningen om Klostervangen som Sprøjtefrit område er  modtaget af hovedkontoret og vil blive taget til efterretning.

    b. Økonomi v./ Anna:
        - Budgetmødet,
        - Kassebeholdninger,
        - Forventede udgifter til afdelingsmødet

  1.  Anna kontakter kontoret ang. Budget.
  2. Der udbetales kompensation til bestyrelsen for tabt arbejds fortjeneste.
  3. Budget til afd. møde fremlagt og godkendt

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 Alt kører planmessigt, intet at bemærke

    d. Vaskeriudvalg - status

 processen kører planmæssigt

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
    - Intet

 intet nyt

5. Indkomne skrivelser og forslag.
    - ingen bortset fra dem, som er orienteret om under tidligere punkter

 

6. Indkomne klager.
    - Ingen

 

7. Kontortid, mandag 2016-05-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne...

  1.  Indkomne forslag behandles behandles på ekstra ordinært best. møde d. 2/5.
  2. Kontortid 2/5 2016 kl. 18.30 - 19.30 Bentha og Per
  3. Bestyrelsesmøde 30/5 2016 Per sørger for forplejning

8. Eventuelt.

 intet

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 17. april 2016, kl. 23:32
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00