Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-05-30

Dagsorden

Deltagere
: Bentha, Dan,  Per, Renè, Steen, Thomas. Afbud fra Anders

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Per, 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-04-18

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.

 

    b. Supercykelsti

 

    c. Afd. møde:Økonomi

 

    d. Tur til Electrolux for vaskeriudvalget.

 

    e. Sommerudflugt til Djurs Sommerland.

 

f.  

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Møde m. P.S. om giftfri zone.

Gartnerfirma foretager rydning og beplantning snart..(?)

 

b.Åbent hus arrangementer i de beboergrupper, der er aktive.. 

OG: Opdatering for vaskehusenes renovering. V Renè.

 

    c. Økonomi v./ Per

Herunder træningsbænk og -cykel.

 

    d.. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per


 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. XXX

 

    b. YYY

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Øvrige: Forslag om. at Energi-& miljøgruppen holder åben aften.

 

6. Indkomne klager.

 
    a. Klage nr. af 2016 -xx-yy

 

    b. Klage nr.  af 2016-xx-yy

 

7. Kontortid, mandag 2016-06-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

Mad til næste møde 06-27.:

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00