Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-06-27

Dagsorden

Deltagere
:
 Bentha, Dan, Per, Renè, Thomas. Afbud fra Anders og Steen.

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Thomas.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møder 2016-04-18 og 2016-05-30.

 

   

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.

 

    b. Velostrada. Plancher til ophængning

 

    c. Nye P-skilte.

 

    d. Vaskemaskiner, eltavler, malerarbejde. Fremtidig rengøring i vaskerier?

 

    e. Nyt briksystem.

 

    f. Stofa.

 
   

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:Giftfri grønne områder.

 

    b. Økonomi v./ Per.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per.

 

    d. Grill: Placering. v. Renè.

 

   e. Hvad og hvordan vi kommunikerer til beboerne.

 

   f. Ny støvsuger i La. Hvad må den koste? Skammel i La.vaskeri.

 
   

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a.Voksenudflugt.  
    b. Erindringslisten.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB: Repræsentantskabsweekend 1.-2. okt.
        Program og tilmelding er udsendt.

 

    b. Øvrige. Bus til Djurs Sommerland. kr. 15.000

 

6. Indkomne klager.

 
 

 

7. Kontortid, mandag 2016-08-01, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

Mad til næste møde:

 

8. Eventuelt.

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00