Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-05-30

Dagsorden 

Deltagere
: Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas.
Afbud fra Anders

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Per, 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-04-18

Referat godkendt med forbehold

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.

Intet nyt i byggesagen

    b. Supercykelsti

 

    c. Afdelingsmødets økonomi

Afdelingsmødet kostede kr. 59.913

    d. Tur til Electrolux for vaskeriudvalget.

  •  Vaskeriudvalget,Bentha, Per og Thomas besøger vaskeri for at se de nye maskiner.
  • Der er indtil nu indbetalt 90.000 kr. for vask i vaskerierne. Bestyrelsen vil modtage statestikken for vaskehusene inden for en uges tid.
  • Bestyrelsen forventer opstart på moderniseringen af vaskehuse i LG sidst i Juni måned.

    e. Sommerudflugt til Djurs Sommerland.

Djurs sommerlandturen vil løbe af stablen søndag d. 2016-09-04., med afgang kl. 09.00 og afgang fra Djurs sommerland kl. 17.00.

Priser: Beboere: kr. 100,-

           Gæster:   kr. 150,-

           Børn:     0 - 3 gratis.

Bentha bestiller bus og billettet.

Billetter sælges i uge 33. mandag d. 2016-08-15 mellem kl. 18.00 og kl. 20.00

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.
        Møde m./ lokalinsp. Per S. om giftfri zone.

        Gartnerfirma foretager rydning og beplantning snart (?)

  • Møde om sprøjtefri Klostervang foregår 2016-06-07. Ejendomsfunktionær og miljøgruppen deltager.
  • Flemming Nørgaard bliver gartneren der skal ordne fællesarealerne.
  • Forslag fra beboer om EM udvalget vil holde et oplæg i forbindelse med evt. fællesspisning. Udvalget tager stilling til dette.

    b. Åbent hus arrangementer i de beboergrupper, der er aktive.
           Opdatering for vaskehusenes renovering v./ René.

René er tovholder på dette og tager kontakt med beboerklubberne med henblik på præsentation af disse.

    c. Økonomi v./ Per

        Herunder træningsbænk og -cykel.

  • Økonomien er fin.
  • Prisen på træningsbænk, motions cykkel og erstatning for forsvundne håndvægte er kr 11.436

    d.. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per


  • Per tjekker op på reglement og udstyr i selskabs lokalerne.
  • Beboerne er blevet meget bedre til at booke over nettet.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

Intet

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

Intet

    b. Øvrige:
        Forslag om at Energi-& miljøgruppen holder åben aften.

 

6. Indkomne klager.

 Intet nyt i klagesager

7. Kontortid, mandag 2016-06-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: Bentha, René og Thomas

Mad til næste møde 06-27: Thomas

 

8. Eventuelt.

Intet

Referatet udfærdiges af Dan  

Redigeret af Dan Arendten

Last updated 05-06-2020 00:00:00