Indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-09-12

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Dan,  Per, Steen, Thomas
Afbud:
Dan

Gæster:
AAB Inspektør Anders Ærenlund Kjeldgaard

Tid: 18.30 - ca. 20.00

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

INGEN Fællesspisning
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Gensidig orientering v./ inspektør og bestyrelse

 

    a. Vaskerier: Status og fremtidige opgaver

 

    b. Briksystem: Status og fremtidige opgaver

 

    c. Videoovervågning: Status og fremtidige opgaver

 

2. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Løbende udskiftning af køleskabe v./ Steen

 

3. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 
    a. Husstandsomdelt information til beboerne fra hovedorganisationen, SEP 2016

 

    b. Er der behov for yderligere kommunikation vedr. ovenstående emner?

 

4. Eventuelt.

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 11. september 2016, kl. 09:27
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00