Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2016-11-28

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster:
Inspektør Carsten.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anders og Bentha.
 

 

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-10-31

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag: Nyt fra kommunen vedr. VeloStrada'en: Orientering fra INSP Carsten

 

    b. Byggesag: Økonomipakker

 

    c. Repræsentantskabmødet

 

    d. Stofa: Teknikhus eller andet lokale, jf. tidligere tilsendt mail.

 

    e. TDC Antenne: Udlejning af plads på taget, jf. tidligere tilsendt mail.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha
        Beskæring af hegn ved Lg 62 v./ Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per
        Opvaskemaskine 1. sal samt nyt service.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. A24 spørger ønsker et kontaktbesøg
       vedr. A25 erfaringer med elektronisk booking af beboerfaciliteter.

 

    b. Nytårskort fra AAB administration og rådgivergruppen.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        Rettelser i ordensreglement og vedligeholdelsesreglement, jf. tidligere tilsendt mail.

 

    b. Fyraftensmåde om kultur ved AAB hovedkontor  2016-11-29

 

    c. Ansøgning fra pitanque klubben om 125kr pr person til julefrokosten ca. 15 deltager.

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0096-014, Mies mail af 2016-11-18

 

    b. Status på klage over husdyrehold v. /René

 

7. Kontortid, mandag 2016-12-05Z, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 

8. Eventuelt.

 

    a.  Vaskeri: Evalueringsmøde med Anders Ærenlund Kjeldgaard.

 

?    b.  Status på Julefrokost v./ René?

 

?   c.  Parkeringskortuddeling v./ Per?

 

 

Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 27. november 2016, kl. 22:05
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00