Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-02-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52a, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Thomas spiser ikke med.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Bentha, 
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-01-30.  Er endnu ikke indskrevet.

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Helhedsplan, beboermøde og videre forløb.
        - Evaluering af informationsmødet 2017-02-23,
        - AAB - Plus - spørgecafè: Deltagelse .
        - 23/3: Hvordan tilrettelægger vi afstemningen?
        - En beboergruppe vil koordinere med os. 

 

    b. Møde om sæbedosering m. Anders Æ. og Chano Sauer.

 

    c. Ordinært afd. møde:
        Hvornår, hvor skal vi book`e os ind?
        Tilbagemelding t. Lisbeth i AAB.
        Planlægning.

 

    d. Kursus i afholdelse af afdelingsmøde v./ AAB kursusudvalg TIR 28/2

 

    e. Hvordan sætter vi gang i Velostrada-forhandlingen?

 

    f. Hærværk på dørtelefoner.

 

    g. Adm og udlejning af garager overgår fra VM til AAB UDL.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        Kompostbeholdere. 
        Oprydningsdag 2. april.

        Renoveret skiltning.
        Strategi i forh. til sprøjtefri Klostervang.
        Udflugt t.forbrændingen, Lisbjerg.

 

    b. Økonomi v./ Per
        - A25 regnskab for 2016. Danner grundlag for 2018 budget. Har bestyrelsen kommentarer?
        - Økonomi vedr. fastelavnsarrangementet.       

 
    c. Beboerfaciliteter v./Per
        Skab i stueetagen.
 

    d. Årshjul: Rene udarbejder forslag til årshjul for bestyrelsen

 

    e. Præsentationsaften for aktivitetsgrupper i Klostervangen udskydes til efteråret (v./ René)  

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Fra Leif Kruse: Forespørgsel om beskæring mod Falstersgade. 

        OG: Ny fra Samsøgade.

 

    b. 50 års jubilæum til næste år.

 

    c. Informationsmateriale om konsekvenser af et nej til helhedsplanen
        Sara Kildevang har tilbudt sig som "plakatforfatter".
 

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Øvrige

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 25-0030-006 af 2017-01-30

 

    b. Klage nr. 25-0096-014 af 2017-01-27

 

    c. Klage nr. 25-0347-004 af 2017-02-13

 

    d. Fem klager sendt over skrammel på altaner.

 

7. Kontortid, mandag 2017-03-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

    Mad til næste møde:

 

8. Eventuelt.

 

    a. Hvor skal vi book`e fællesspisning efter afstemningen 23/3? 

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  

 

Sidst opdateret 27. februar 2017, kl. 00:25
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00