Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-03-27

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800. Thomas kommer efter spisning.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anders
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2016-02-27

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag, evaluering af spørgecafé og det ekstraordinære afdelingsmøde..

 

    b. Afdelingsmødet: Kontaktperson (AAB næstformand) Bendt Nielsen og
        Dan Christensen (AAB formand) deltager. FMD foreslår Bendt som dirigent.

 

    c. Korrektur på indkaldelse og tilmelding til afdelingsmødet.

 

    d. Bolig:net, a25fmd mail af søndag 2017-03-05 @ 13:41

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Bl.a. bevilling til træbeskæring mod Samsøgade. Nye containere til papir og glas. Giftfri Klosterv. Oprydningsdag 2.4. 

 

    b. Økonomi v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per
        - løsning på optælling efter brug af selskabs lokalerne.

 

    d. Forslag til sted for afholdelse af det ordinære afdelingsmøde v./ René

 

    e. Forslag om ændring af navnet på Billard klubben så lokalet fremover bærer navnet " Klostervangens Pool og Billardklub."  

    Begrundelse: da Billard rummet pt. ikke er så aktivt, har ladet mig fortælle at der er 2 - tre der spiller, vil en omdefinering af klub lokalet og et frisk pust, måske kunne puste liv i dette fantastiske lokale på ny.  V. Dan

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. a24fmd, Lars, har er syg så demonstration af digital booking udskudt.

 

    b. Hvordan holder vi gryden i kog mht. informationer til beboerne om byggesagen?

 

c. Indkaldelse til budgetmøde for 2018 tirsd. 4.4. kl. 18.00  

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Parkeringsmail fra Anders Ærenlund af tirsdag 2017-03-21 @ 10:25

 

    b. Øvrige
        - Alex Olsson minder bestyrelsen om indhentning af tilbud på mekaniske rottefælder mh.p fremlæggelse på næste afdelingsmøde.
        - Per Holst, Andelsforeningen Falstersgade 33 C-D, beskæring af træer: Mail af mandag 2017-03-20 @ 18:57

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0030-006: Henstilling til beboer.

 

    b. Klage nr. 654123 af 2015-xx-yy

 

7. Kontortid, mandag 2015-YY-ZZ, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 

8. Eventuelt.

 

    a. Status på reception?!

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 26. marts 2017, kl. 23:56
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00