Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-24-04

Dagsorden 

Deltagere
:
Dan,  Per, René, Thomas.

Afbud fra Anders, Bentha og Steen.

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Thomas
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-23-03

 ref. godkendt

2. Formanden orienterer:

 

 Nyt om rottefælder / pestguard.

Dørtelefoner.

 

A. Pestguard kommer med et forslagene. Mek rottefælder og overslag på drift.

B. Printkort til dørtelefon er opsat, 5 stk som var blevet stjålet. Nye skabe opsat. Prisen for hærværk x 2  er ca. 15.000 kr. Pr gang, så dette er en udgift for afdelingen på omkring 30.000 kr.

 

3. orientering fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha.

Træbeskæring.

 Der arbejdes videre på sagen.

b. Økonomi v./ Per.

    - ansøgning fra udflugts gruppen om udgifterne til bussen.

    - udgifter til vm Michaels reception. 

 

B. Penge bevilget til pensionistklubbens udflugt

C. receptionen gik fint, omkring 45 deltog, udgifter hertilomkring 4.000 kr

  

F. 8 forslag modtaget til beboermødet. pt.

c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per.

 d.  - indkøb af nyt rengørings udstyr til beboerhuset.   

 Økonomien ser ok ud.

D. Indkøb af rengørings udstyr mm. Godkendes, og tilbud findes.

f. status på indkommende forslag til afdelingsmødet v. /René

Herunder: Om lånebetingelser v. modernisering

Borepatrulje.

 F. Forslaget modtaget

g. Forslag til afdelingsmødet omkring husdyr v. René 

h. Skal vi holde strategimøde i uge 18 om beboermødet??

 G. Forslag om dyrehold. Debatteret i bestyrelsen.

h. Planlægningsmøde afholdes af bestyrelsen. I ugen før beboermøde.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

a. mail fra Anders Æ ang. vaskerier v. Per og René.

b. mail fra Anders Æ omkring parkering.

c. planlægning af familie udflugt.

d. planlægning af voksen udflugt.

e. udarbejdelse af et års hjul for fremtiden.

f. fundet en løsning på hvad vi gør ang. uddeling af Affalds poser, gæste parkerings kort og udlån af bor maskinen.

g. Beboerevaluering af beboermødet 23. marts.

 

. A.1.Inspektør har taget kontakt til elektrolux. Der vil blive udarbejdet instruks til app

 

    A.2.Inspektør er på sagen

 

    A.3 betaling for vaskemidler tjekkes op

 

    B.1. Anmoder om en løbende oversigt over uddelte parkerings afgifter.

 

     B.2.  Parcare elektronisk parkerings tilladelse. Bestyrelsen arbejder videre for at få dette etableret. Tager      kontakt til Aab ang. Dette.

 

5.C.  Famillieudflugt lørdag d. 17.06.2017.  Tur til Djurs sommerland

 

5.D. Voksenudflugt. René vil arbejde på dette. Forslag vil komme.men il løbe af stablen efter sommerferien.

 

5.E. Årshjul bliver udarbejdet. René har lavet en skabelon.

 

5.F. Vi forventer svar på dette. Da bestyrelsen vil bi beholde ordningen med udlån af boremaskine. Mm.

 

5.G. Evalueringen gennemgået og taget til efterretning.

 

5.H. Der følges op på prisen for video overvågning.         

 

   

6. Indkomne klager.

Hundehold. (2 gange)

 klager modtaget
   

7. Kontortid, mandag 01-05-2017, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: Thomas og

Mad til næste møde: Thomas.

 

8. Eventuelt.

 

    a. ...Per finder  tidspunkt for budgetmødet.

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan

Last updated 05-06-2020 00:00:00