Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2012-06-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anna, Anders, Bentha, Dan, Lisa,  Steen, Thomas
Gæst: Varmemester Ole

Tid: ca. 18.30 - ca. 21.30

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anna + Anders
 

 1. Orientering fra varmemester Ole Fisker,
  herunder status på igangværende arbejder.


  Ordinært møde starter.

 2. Godkendelse af referat fra møde 2012-05-28
   
 3. Formanden orienterer:
   - Den digitale mødeindkaldelse og mødereferat,
   - Adgang til AAB Intranet via Citrix klient,
   - Status på klagesag,
   - Opsamling på repræsentantskabsmødet, herunder forslag fra Arne Tollaksen om beboermøde,
   - Revurdering af fokusområder for bestyrelsesmedlemmer,
   - Intrduktion til www.klostervangen.dk for bestyrelsesmedlemmerne Bentha, Dan og Thomas 2012-06-20.
   
 4. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.
   - Status for Miljø- & Teknik-udvalget v. /Thomas
   
 5. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.
   - Publicering af referat fra Afdelingsmødet 2012-05-15,
   - Opdatering af personoplysninger på www.klostervangen.dk
   
 6. Indkomne skrivelser og forslag.
   - Uddannelse for bestyrelsesmedlemmer:
  Tilmelding d. 2. oktober, 31. oktober eller 15. november (17.30 - 20.30), max 2 deltagere pr. afd. pr. gang.
  Indhold:
  1.    Log-in til intranettet via AAB’s hjemmeside via Citrix
  2.    Generel introduktion til intranettet – Hvor ligger hvad? - Forsiden og søgning
  3.    Pause
  4.    Log-in og rundtur i Økonomikontrollen
  Tilmelding til bolig@aabnet.dk eller ved at ringe til Lisbeth i Sekretariatet på 89 31 31 05
  - Lone Brock, AAB, efterlyser billeder med mange beboere eller gruppeportrætter.
  - To ansøgninger om råderetfinancierede køkkener i Grønnegade.
   
 7. Indkomne klager.
  pr. 2012-06-22 ingen nye klager.
   
 8. Kontortid, mandag 2012-07-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:
  a. Anna
  b. Lisa
   
   
 9. Eventuelt.
   
Referatet udfærdiges af  Lisa  
Sidst opdateret 22. juni 2012, kl. 14:57
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00