Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-08-28

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster:
...

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anders, Bentha, Dan, Per, René, Steen, Thomas
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-06-26

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        - Inspektør (projektleder) Carsten K. Chr. stopper pr. 2017-09-30
          Projektchef Morten Strunge vil indkalde til møde snarest efter MAN  2017-08-28,
        - Cykelstien bliver forsinket.
        - Næste byggemøde for beboerrepræsentanter:
          Skal vi gøre noget forud for mødet? Gruppeinddeling og interesser...

 

    b. Midlertidige affaldsøers placering aftalt med kommunen 207-08-25 af Anders, Bentha, Per, Rasmus (AAB) og René.

 

    c. Rettelser til ordensreglement godkendt.

 

    d. Kursus: "Ny i afdelingsbestyrelsen" afholdes TIR 2017-08-29, ingen deltagere fra A25.

 

    e. Relationsaftalen for NOV 2017 - OKT 2018.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Bentha

 

    b. Økonomi v./ Per

    - hvordan er økonomien ved vores gård folk.

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

    d. Komfurudvalget, status v. /René, Dan, Bentha og Per.

    e. Motion: indkøb af ny cross maskin ved Steen

    f. voksen udflugt. hvor hen? hvad dato?

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. iBinder invitation fra Jane Juhl, AAB

 

    b. Emner til september-nyhedsbrevet, byggesagen - mail fra Jane Juhl.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Parkering: Fire pladser ved vuggestuen,
        - Varighed af gæstekort,
        - Ændring af parkeringstid på P-skive,
        - Generelt om parkeringstvister.

 

    b. Øvrige
        - Mail fra Bent R. Hansen om affaldssorteringssystem

 

6. Indkomne klager.

 

    Ingen indkomne klager siden sidste bestyrelsesmøde

 

7. Kontortid, mandag 2017-09-04 kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne

 

8. Eventuelt.

 

    a. Relationer til hovedorganisationen

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Dan   [ INDSÆT SKABELONEN
"SIDST REDIGERET..." ]

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00