Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-09-25

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Per, René, Steen, Thomas (kommer først efter spisning)

Afbud; Dan

Gæster:
Serviceleder Ole Fisker

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring: René.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

0. Gensidig orientering
    Møde med Serviceleder Ole Fisker om bl.a. status på funktionærer og økonomi

 

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-08-28

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag. 
        -
Elevator helt til tops eller ...?
        - Flere beboere i underudvalgene?
        - Møde med Projektchef Morten Strunge: Carina fortsætter som projektleder, ny assisterende projektleder udpeges.

 

    b. Ny org.: Alle henvendelser til Servicecenter - ingen direkte kontakt med inspektører (+/-)

 

    c. Formandsmøde

 

    d. Repr. weekend

 

    e. IT-udvalgsmøde (under organisationsbestyrelsen)

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        - Turen til forbrændingsanlægget...
        - Idè om at sende oplysning til alle beboere om det nye affaldssorteringssystem.

 

    b. Økonomi og online vaskemaskinebooking v./ Per

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per, herunder:
        - Udlejning af beboerhus under byggeriet.

 

    d. Skimmelsvamp v./ René

 

    e. Komfurudvalg, herunder status (tidsplan og beboerinformation)

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Byggemøde: Den fremtidige kommunikation til beboerudv. og øvrige beboere

 

    b. Parkering

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB

 

    b. Øvrige
        - Voksenudflugt,
        - Parkering fra Simon (se mail)

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 250264018

 

    b. Klage nr. 

 

7. Kontortid, mandag 2017-10-02, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne.

Mad til næste møde:

 

8. Eventuelt.

 

    a. Cross Trainer v./ Steen

 

    b. Tid, sted & deltagere i A25 Julefrokost 2017

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas  
Sidst opdateret 24. september 2017, kl. 21:49
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00