Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2017-10-30

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Dan,  Per, René, Steen, Thomas (ikke med til spisning)

Gæster:
Byggeudvalget
 

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Anders, 

 

 

 

 

Byggeudvalget man. 29-10-2017

 

2 a.1  byggesag: adgang til tag, for at forhånds fremtids sikre muligheden for senere at etablering af adgang til tag

Tre forslag gennemgået.: hvad er kravene til teknik/elevator kombineret med adgang til tag. Der er meget der skal løftes til tag.der bliver stillet afklarende spørgsmål til Rådgivere? Formand kontakter projektleder.

2.a.2.  Byggeudvalget får mulighed for at gennemlæse nyhedsbreve min. 2 dage før udsendelse.

2.a.3. Emnet blev debatteret. Skal vi fremtids sikre?

 

Evt: spørgsmål om evt. Gæsteværelse i beboerhus. Dette undersøges

 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2017-09-25

 referat godkendt

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        1. Tre muligheder for adgang til tag: Se mail fra Carina H. af 2017-10-16,
        2. Modus for nyhedsbreve med projektinformation til Klostervangens beboere,
        3. Videoovervågning af ankomstrum, opgangsparti, elevatorer, mv.

 

    b. Procedurer ved klagesager

Bestyrelsen har delte meninger, men flertallet i Bestyrelsen fastholder proceduren hvor klagen behandles inden for tidsfristen. Og dette skal foregå på best. møde.

 

    c. Parkering:
        1. Digital P-kontrol: Møde med INSP AKJ
        2. Dedikeret/reserveret handicap parkering

2.c.1 der nedsættes et udvalg og et møde med AKJ Per, René og Bentha går i udvalg.

2.c.2. Der kan ikke dedikeres parkeringspladser.

    d. Jubilæum. Forslag om arrangementer i Tivoli Friheden:
        Fri entré for børn og voksne om eftermiddagen, turbånd og bespisning til børnene, egenbetaling for voksne.
        Festmiddag på Restaurant Herman (Friheden) med efterfølgende dans og live musik til de voksne (18+)
        Dato & budget?

 

Der blev stillet forslag om et dags et lørdags arrangement i Tivoli friheden. .Der arbejdes videre med dette.

 

    e. Faldstammer. Vore faldstammer trænger i stigende grad til udskiftning.
        Bør vi udskifte faldstammer i forbindelse med renovering?
        Evt. finansiering gennem omprioritering af PV poster? (levetidsforlængelse af komfurer?)

Anders går videre med sagen med henblik på afklaring af økonomi uden for projekt budgettet.

    f. Repræsentantskabsmøde

 Repræsentantskabs møde Thomas melder bestyrelsen til.

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

  

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha. Fra affaldsgård til genbrugsgård

Der kommer en folder ud med redegørelser de nye sorterings vejledninger.

 Der skiftes endvidere navn fra affaldsgård til genbrugsgård. Der bliver undersøgt om det kan svare sig at få en container til alu. dåser

    b. Økonomi v./ Per

 Økonomien er sund. 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./ Per

 Udlejning går fint

    d. Oprettelse af et aktivitetsudvalg v./ René

 René arbejder videre med idéen. René har bestyrelsens støtte

    e. Forespørgsel på statistik over parkeringstilladelser v./ René

 

    f. Voksenudflugt. skal vi arrangere en ny ? v./ René

 Voksenudflugt for år 2018

   g. hegn fjernet fra boldbane!

Der er uretmæssigt fjernet hegn ed boldbanen der tages kontakt til service centeret og afklare de juridiske og økonomiske forhold ved retablering.

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Nyhedsbrev udsendt medio OKT 2017

Brevet var fint

    b. Adgang til projektlejlighed for beboere fra 2017-10-31.

Adgang til projekt lejligheden sker 2 gangen ugen. Til en start se nyhedsbrev.

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        1. Mail fra Mie G. Rasmussen 13-10-2017-10-13 @ 13:25 vedr,parkering Lg. 102

  Bestyrelsen orienteret.

 

    b. Øvrige
        Billardklubben har bedt bestyrelsen (gen-)bekræfte, at der må indkøbes nyt TV.

 Tv bliver indkøbt. Ved Per Ohms

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 25-0176-008

Klage behandlet

    b. Status på Klage nr. 25-0311-004

Bestyrelsen orienteret

    c. Klage nr. 25-0174-016

Klage behandlet

   d. Klage, unummereret, jf. mail til bestyrelsen af 2017-10-29 fra FMD

Klage behandlet

7. Kontortid, mandag 2017-11-06, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

 René og Steen    forplejning næste møde: Steen

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost.

 


 
Referatet udfærdiges af Dan  
Sidst opdateret 10 November 2017, kl. 13.26
af Dan S. Arendtsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00