Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-04-30

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Birgitte, Per, René og Thomas. Afbud fra Steen.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
             Ansvarlig for klargøring, mad afrydning: Thomas
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-03-26

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        - Nye medlemmer i byggeudvalget efter Dan og Dorte?
        - Granskningsmøde 2. maj kl. 09.00-12.00 i beboerhus.
          Kommentarer fra beboerudvalget senest 9.maj.
        - Forslag fra Birgitte Saviera vedr. elskabs placering.
        - Samarbejdsaftale mellem projektledelse og beboervalgte.
        - "Ny" rådgiver fra PlusKontoret (Birgitte).
        - Morten Strunge også til rådighed for projektet.

 

    b. Afdelingsmødet.
        - Indkaldelser udsendt.
        - Bestyrelsen har forslag:
          (1) Affalds poser.
          (2) Rengøring af vaskehusene.
          (3) ...

        - På indkaldelse til Afdelingsmødet fremgår, at beboere selv kan indsende forslag 2 uger før mødet.
        - Hvordan organiserer vi transport for gangbesværede? Forslag: Taxibon.
        - René har tjek på Scandic: Lokaler og kaffe/kage til arrangementet.
        - Skal der inviteres gæster? Skal vi invitere alle vore funktionærer så beboerne kan få ansigt på dem.

        -  Beretningen: Skr. eller mundtlig?

 

    c. Hvordan sælger vi de gamle komfurer?
        Forslag: Som auktion med et antal gennemsyn, gule lapper med bud (pris, navn & mobilnr.?)

 

    d. Hensigtserklæring vedr. digital p-kontrol?

 

    e. Fællesudtalelse om omlægning og dræning af boldbanen.

 

     f. Mail til AAB om ændrede P-forhold v./ Lg. 50 og tørre garager i Samsøgade.     

 

    g. Udskiftning af fem vaskemaskiner iværksat.

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha: Beboerdag afholdt 15.4. 2 nye medlemmer. Oprydning afholdt 22.4. Skilt til genbrugsgården på vej. 

 

    b. Økonomi v./ Per
        - Ansøgning fra markedsgruppen.
        - Regning fra udflugtsgruppen. 

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per
        Kalenderen er blokeret for udlejning i perioden 1/10-2018 -- 30/9-2019

 

    d. Status fra festudvalget:
        - Gæster til festen 15/9-2018,
        - Transport.

 

 

    e. Dokumentdeling ifm. granskning af byggesag v. /René

    f. sammen arbejde mellem aktivtet grupperne n år beboerhuset lukker i et år.

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Nyhedsbrev af 2018-04-26: "Tro med bygningens arkitektur"!!!

 

    b. Møde i AG "kommunikation" 2018-05-02 @ 17.30 - 19.00.

 

    c. Informationsdeling (helhedsplanen) med øvrige beboere.

 

    d. Mailadresser (a2508 - a2512) til beboerudvalg mhp. mødeindkald i Outlook?

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB:
        (1) Ny og større rist i kælderskakt: kr. 8-10.000 + moms.
        (2) Åbent hus i Servicecenter Midt, tirsdag den 2018-05-29, kl. 16.30-18.00. 

 

    b. Øvrige:
        - Renovering af boldbanen. (Samarbejde m. øgadekvarteret).
        - Åbning af tunnelen fra Langelandsgadeblokken ud til legepladsen. 

 

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0099-006 (19.4.)

 

    b. Klage nr. 01-25-0142-008. (18+19. 4.)

 

   c. Klage nr.  01-25-0027-008. (24.4.)

 

7. Kontortid, mandag 2018-05-07, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

    Mad til næste møde: 

 

8. Eventuelt.

 


 
Referatet udfærdiges af Thomas.  
Sidst opdateret 29. april 2018, kl. 23:59
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00