Referat af bestyrelsesmøde afholdt 2012-06-25  
Deltagere:
Anna, Anders, Bentha, Dan, Lisa,  Steen, Thomas
Gæster:
Varmemester Ole Fisker
  Reference: Dagsorden til møde 2012-06-25
    Aktioner & deadlines

1. Varmemesteren orienterer

Ole orienterede om de ting, der er i gang og om det der bliver igangsat, bl. a. maling af garager i uge 32, prøver nye pærer, lysstanderne i 2. række i Langelandsgade.

 

Ole Fisker

2. Godkendelse af referat.
   Referat fra bestyrelsesmødet 2012-05-28 blev godkendt med følgende bemærkninger:
    - Det blev bemærket at bestyrelsen bør kontrollere brandtrappe for duelort,
    - Anna kontrollerer, hos Ole, om der har været hovedrengøring her,
    - Anders opsiger service mægleren.
      Herefter blev referatet fra juni godkendt.

 Bentha, Dan
Anna
Anders

3. Formanden orienterede om:
   a. Mødeindkaldelse og referat skal nu være digitalt
   b. Nu adgang til intranet via citrix
   c. Klage behandlet
   d. Arne Tollaksen, AAB, forslår et beboermøde om energi, evt. i uge 43, Thomas står for det.
   e. Ingen revurdering af fokus områderne
   f. Den 26. juni  var Thomas, Bentha og Dan hos Anders ang. www.klostervangen.dk

 

 

Anders

3. Bestyrelsesmedlemmer orienterede om:
  a     Status på miljø og energi: Thomas orienterede om tanker og ideer - se mødereferatet...
 

Thomas

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside
  -
Referat fra afdelingsmøder og bestyrelsesmøder kommer på hjemmesiden
  -
Tilmelding til kursus 2.10, 31.10 og 15.11, fra kl. 1730-2030. Lone Brock aab efterlyser billeder med mange mennesker fra afdelingen.
 
- Voksenudflugt søndag d. 29. juli,
  - Djurs Sommerland søndag 26. august, billetsalg her til er mandag den 13. august fra 18.30 til 19.30
  - Næste bestyrelsesmøde er 27. august, Bentha og Lisa står for maden.
  - Dan har ferie i ugerne 31, 32, 33, 34 og 35

 

Anna, Anders, Bentha, Dan,
Lisa,  Steen, Thomas

5. Kontortid: På kontoret mandag 2012- 02-07 er: Anna og Lisa  

 Anna og Lisa

6. Under dagsordenspunkt eventuelt blev følgende diskuteret:
   - Intet
 
 


 

     
Referatet udfærdiget af Lisa  
Sidst opdateret 22. juni 2012, kl. 14:49
af Anders T. Nielsen

 

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00