Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-06-13

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas.

Tid: ca. 18.00 - ca. 21.45

Sted: Hos Anders.

 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra afdelingsmødet 2018-05-30.

Herunder klargøring af vi, hvad vi skal følge op på efter forslag vedtaget på afdelingsmødet:

- Klage over helhedsplan håndteringen, besluttet af afdelingsmødet  til AAB og projektafdelingen.

- Skraldespande opsættes foran Grønnegadeblokken.

- Garderoberummenes genetablering i f.m. helhedsplanen.                                          

- Finde en person til rengøring af vaskehusene.

- Finde finansieringsmodel for årlig hovedrengøring af vaskehusene.

 

2. Formanden orienterer:

 

 Kort resumè af de seneste års måde at udføre bestyrelses- og formands jobbet.

Hvert bestyrelsesmedlem fortæller, hvad man særlig har lyst til at arbejde med:

Bentha: 

Lene:

Steen:

Thomas:

Per: 

Anders: 

Herefter konstituering:

 

 
Referatet udfærdiges af Thomas.  
Sidst opdateret 17. juni 2018, kl. 20:42
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00