Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-06-13

Dagsorden 

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene, Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.00- ca. 21.45

Sted: Hos Anders.

 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra afdelingsmødet 2018-05-30.

Herunder klargjorde vi, hvad vi skal følge op på efter forslag vedtaget på afdelingsmødet:

- Klage over helhedsplan håndteringen, besluttet af afdelingsmødet sendes gennem Anders til AAB og projektafdelingen.

- Skraldespande opsættes foran Grønnegadeblokken.

- Garderoberummenes genetablering i f.m. helhedsplanen.

- Finde en person til rengøring af vaskehusene.

- Finde finansierings model for årlig hovedrengøring af vaskehusene.

Anders videresender referat til  Lisbeth i AAB.

 

Anders.


Thomas kontakter servicecenter.

Bestyrelsen kontakter projektafdelingen efter sommerferien.

Bentha / bestyrelsen.

Bestyrelsen i efteråret.

2. Formanden orienterer:

 

Anders gav et resumè af de seneste års måde at udføre bestyrelses- og formands jobbet.

Hvert bestyrelsesmedlem fortalte, hvad man særlig har lyst til i arbejdet:

Bentha: miljø og trivsel

Lene: trivsel, sekretærjobbet, legeplads, Energi & miljø.

Steen: fitness.

Thomas: næstformand, sekretær, energi & miljø.

Per: økonomi, beboerhusudlejning.

Anders: trivsel, teknik, politik, overordnede retningslinjer.

René: juridisk kontakt som havende opgaver.
 

Herefter konstituerede vi os sådan:

Formand: Anders

Næstformand: Thomas.

Kasserer, økonomi- og finansminister: Per.

Sekretær: Lene / Thomas.

Justitsminister: Renè, aktivitetsudvalg.

Energi-  & miljøminister: Thomas.

Aktivitetsudvalg: Renè (FMD), Bentha, Steen.

 
Referatet udfærdiget af Thomas.  

Sidst opdateret 17. juni 2018, kl. 20:37
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00