Referat af bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-09-24

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask:  Anders
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-08-27

 Godkendt. Thomas`s kommentar taget ad notam.

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag. Beboerudvalgsmøde
        - Emner til byggeudvalgsmøde 2018-10-10
        - Husorden for brug af projektlejligheden.
        - Status i AG (alle)

 Emner til beboerudvalgsmødet den 10/10-2018  sendes til Bentha inden torsdag den 27/9-2018

Bestyrelsen efterlyser en husorden til brug af projektlejligheden. 

Status i AG:   

Beboerhus ved Per: renovering forventes at begynde midt oktober.

Cykelsti ved Bentha: Mangelliste er under udarbejdelse

Lejligheder ved Steen: Renoveringsstart i Grønnegade den 1/1-2019 og Langelandsgade  den 1/10-2019

 Kommunikation ved Anders: Orientering om status fra arbejdsgruppen

    b. Markvandring, FRE 2018-11-02 @ 10.00, hvem deltager?
        (mail fra Rasmus af  2018-09-14)

 Bentha, Per og Lene deltager. Vi mødes ved projektlejligheden

    c. Glatførebekæmpelse udliciteres, Midt og Nord som forsøg
       (mail fra Anders Æ, af 2018-09-12)

 Bestyrelsen har en del spørgsmål vedr. udlicitering og økonomi. Dette tages op på repræsentantskabsweekenden.

    d. Digital løsning på P-kontron. Status på p-situationen
        (mail med udspil fra Vivi H. om antal pladser af 2018-09-17)

 Diskuteret. Bestyrelsen holder møde med Vivi H og Park zone den 22/10 kl 17 i AAB for nærmere afklaring 

    e. Evaluering af jubilæumsarrangementet

 Arrangementet var en stor succes. Stor tak til Kate og Per!

     f. Repræsentantskabsweekenden, 6 - 7 OKT, Grenå

 Bentha og Per deltager

Næste repræsentantskabsweekend er 1. weekend i oktober 2019

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha

- En undergruppe er i gang med at udarbejde en folder med "væresteder" i midtbyen.
- Lugeholdet har været i gang 2 gange i september. 

    b. Økonomi v./ Per

Festen blev holdt indenfor budgetkonto 119

Økonomien er ok

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

    d. Uddeling af klage fra afd. mødet og AAB`s svar.

 Renè udarbejder et udkast, der godkendes af bestyrelsen. Da det er ved at være lang tid siden, afdelingsmødet blev afholdt, laves en kort forklaring for klagen, således at nye beboere kan forstå den.. Klage og svar runddeles til alle Klostervangens beboere

    e. Åbning af spritruten. (Bentha)

    -  Parkering af el-scooter

    -  Rengøring af vaskehuse

Spritruten er nu tilgængelig for Grønnegades beboere ved brug af dørchippen

Løsninger diskuteret.

Der bliver gjort hovedrent i uge 39/40 og derefter overtager funktionærerne rengøringen. Bentha kontrollerer!

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Projekthjemmesiden er under udvikling.
        (mail fra Leif Kruse af 2018-09-10)
 

 Er i gang i kommunikations arbejdsgruppen.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        Mål på indbygningsovne og kogezoner:
        Justering af vedlligeholdelsesreglementet
        (mail fra Rasmus af 2018-08-27)

 Renè retter henvendelse til Rasmus, således at målene indgår i vedligeholdelsesreglementet

    b. Øvrige
        - Thomas Kruse inviterer: Møde i Beboernes Hus Søløstg. 30
           2018-09-27 @ 1900. Hvem deltager?
        - Mail fra A12fmd, Henning E., vedr. skuffelse over dom.
        - Non-svar fra Elektrolux (mail af 2018-09-04)
      

 

 Per og Lene.

 

Orientering om retssagen A12 versus AAB.

Orientering

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. Rykker fra AAB om sagerne 01-25-0183-008
        og 01-25-0264-018. Rene har svaret.

 Orientering

    b. Klage fra en beboer om hændelser under jubilæumsfesten.
       (mail af 2018-09-21 stilet til a25fmd)

 Orientering

7. Kontortid, mandag 2018-10-29, kl. 18.30 - 19.30,
    varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

    Mad til mødet 2018-10-29: 

 Thomas, Bentha og Lene

Bestyrelsesmødet den 29/10-2018 afholdes i projektlejligheden. Thomas sørger for mad

 

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost 14 DEC. Hvor?
        Er funktionærerne orienteret om datoen?

    b. Stofa

 

    c.  P-kort

 Funktionær Michael er orienteret om julefrokost. Renè står for bordbestilling på ? restaurant. Dette bestemmer Renè.

Stofa har boret huller til udluftning til deres nye lokale i kælderen i Langelandsgade. Beklageligvis har det resulteret i oversvømmelse flere steder i kælderen, og flere nye komfurer er vandskadede. Der arbejdes på at få overblik over skaderne og en udbedring af disse.

 

Der er uklarhed om uddeling af P-kort. Per undersøger dette nærmere


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 23. september 2018, kl. 22:19
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00