Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2018-10-29

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen, Thomas

Gæster: Kim fra ParkZone, Anders Æ. fra AAB.

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Bestyrelseslokalet, Langelandsgade 52, 1. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Thomas
 

BEMÆRK:
Vi starter med pkt. 2.a. af hensyn til vores gæster!

Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-09-24

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Digital parkering v./ Kim og Anders Æ.:
        Muligheder og udfordringer belyses:
        Kan vi nå at sætte systemet i drift fra 1/1-2018?

 

    b. Vaskeriudvalg.
        Stadig mange stop på vaskemaskiner.
        Ustabilt onlinesystem. Hvad gør vi?

 

    c. Er økonomi for ny snerydningsordning forstået og accepteret af afdelingsbestyrelsen?

FMD har pr. mail forespurgt AAB om detaljeret økonomiberegning samt AAB medarbejdere holdning til udlicitering af snerydning.
Se svar i mail fra AAB (AKJ) af 11/10-2018 @ 15:50

    d. Møde m. Ø-gade kvarteret om boldbane og området deromkring.

Per har tilsendt Thomas Kruse (ø-gade repræsentant) aftale om vedligeholdelse af boldbanerne. Areal mod Falstersgade uafklaret.
FMD mail til MIDT har ikke resulteret i yderligere tilgængelig information.

    e. Byggesag.
        Vi skal aftale at fjerne, hvad vi har brug for fra best. lokalet.
        Hvad skal vi have med i projekt-lejl.?
        Hvornår skal vi flytte disse effeker?

        Orientering fra AG.

Orientering fra AG Kommunikation: Der er ikke meldt nyt ud på drift af projektsiden siden sidste møde.

    f. AAB Driftschef, Chano Sauer, fratrådt pr. 1/10-2018

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:

  

Materiale til beboerne om gode, "stillesteder" er lavet.
Kopieres og uddeles. (møde afholdt med 2 fra lokalcentrene).
Interview til næste nyhedsbrev.

M & E udv. har sendt ønsker om fremtidig genbrugsgård til Carina.
(mail af 23/10-2018).

    b. Økonomi v./ Per.
        Mail fra Kenneth, AAB ØKO AFD,  af 12/10-2018 vedr.
        budget og afd. møder 2019. budgetmøde 9/4-2019

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. Status på svar på afdelingsmødets klage v./ René.
        Kan det nå med ud sammen med OKT nyhedsbrev?
 

Jf. bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet 27/8-2018.

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra Anders til Alex om ændring i renoveringsplan,
        herunder afdelingsbestyrelsens rolle. 

 

    b. Kopi af frivillighedstest (repræsentantskabs weekend)

Læs mail fra LDA af 23/10-2018 @ 09.01

    c. En beboer ønsker at købe sit komfur v. snarlig fraflytning.
    d. Tilmelding til repræsentantskabsmøde 22.11.

 Bestyrelsens stillingtagen påkrævet.

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0151-008     af 28/9-2018.  Fraflyttersyn. 

  b. Klage nr. ----                             af 1/10-2018. Om nabochikabe. Stillingtagen

  c.  Klage nr. 25-0151-010             af 2/10-2018. Indflytterproblemer (kompensation til lejer?) + svar af 15/10-2018. 

  d.  Klage nr. 01-25-0194-018       af 9/10-2018. i beboerklagenævnet. (gulv)

  e.  Klage nr. 01-25-0319-010       af 12/10-2018. Fraflytningskrav. 

  f.   Klage nr. 01-25-0203-006       af 25/10-2018. Fraflyttersyn.

  g. Spørgsmål til AAB vedr. pkt. b, nabochikane     af 25/10-2018. 

Orientering.

 

Orientering.

Orientering.

Orientering.

Orientering.

  .

 

7. Kontortid, mandag 2018-11-5. kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne:

Hvem sørger for mad:  

 

8. Eventuelt.

 

    a. Julefrokost fredag 14/12-2018.
        Hvor og hvor mange funktionærer kommer?

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 28. oktober 2018, kl. 15:15
af Anders T. Nielsen

 

Last updated 05-06-2020 00:00:00