Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Afd. 25, Klostervangen. 2019-01-28

Dagsorden

Deltagere
:
Anders, Bentha, Lene,  Per, René, Steen, Thomas

Tid: ca. 18.45 - ca. 21.45

Sted: Projektlejligheden, Grønnegade 119, 8. sal

Fællesspisning fra kl. 1800.
Ansvarlig for klargøring, mad afrydning og opvask: Lene.
 

 

 Aktioner: Hvem, hvornår?

1. Godkendelse af referat fra møde 2018-11-26

 

2. Formanden orienterer:

 

    a. Byggesag.
        - Finansiering af manko på op til 50 millioner,
        - Tidsplanen og igangsætning af fase 1 (beboerhuset)

 

    b. Ordinært afdelingsmøde 2019
        - Tid for ord. afd. møde 2019: 14/5-2019 @ 19.00.
        - Sted for ord. afd. møde 2019: René har indhentet tilbud på Scandic, City
        - Vi skal indhente tilbud på opsætning af garderobe efter renovering.
        - Hvordan opfordrer vi beboere til at indsende forslag tidligt?
          (Skal vi lave en vejledning til forslag og tilbyde hjælp til beboerne med at formulere dem?)

 
FMD har meldt tidspunkt til AAB (LDA)
 

    c. "Markvandring" i december.

 

    d. Lysprojekt i tunnelen.

 

    e. Klage fra beboer over "Beboernyt". 

 

3. Opfølgning fra andre bestyrelsesmedlemmer.

 

    a. Miljø & energi Udv. v./ Thomas & Bentha:
        - Nytårsoprydning.National oprydningsdag i marts plus flere lugedage i foråret.
        - Kan medlemmer af E&M få adgang til fritidsrummet?
        - Ønske om at lave et midlertidigt højbed ved de nuværende kompostbeholdere
          til kompost/dyrkning af krydderurter. Pris 300-400 kr.

 

    b. Økonomi v./ Per

        Klage fra 2 beboere over, at strygeruller fjernes. (Thomas)

 

    c. Udlejning af beboerfaciliteter v./Per

 

    d. Hvordan holder vi fastelavn i år?   

 

4. Kommunikation: Budskaber og hjemmeside.

 

    a. AG Kommunikation er blevet præsenteret for den nye projekthjemmeside

 

5. Indkomne skrivelser og forslag.

 

    a. Fra AAB
        - Mail med Rasmus om opfølgende møde primo februar 2019
           (referat fra mødet 2018-12-18)
        - Varslet "huslejestigning" på garager,
        - Mail vedr. ophør af reg. af vaskeriproblemer (Allan Andersen 3019-01-03) 
        - Belysning af cykelsti i tunnel (mail af 12/12-2018)
          [FMD har svaret Carina, har ikke hørt nærmere siden]

 

    b. Øvrige
        - Mail fra Alex O. vedr. censur af beboerindlæg i Beboernyt (mail af 15/12-2018)
        - Mail fra Jesper Christensen, BoligNetAarhus, af tirsdag 08-01-2019: Billigere bredbånd og telefoni?
 

 

6. Indkomne klager.

 

    a. Klage nr. 01-25-0151-008 af 2018-11-30. Beboerklagenævnet.

    b. Klage nr. 01-25-0113-012 af 2018-12-05. Fraflytterklage.

    c.  Klage nr. 01-25-0214-010 af 2018-12-10. Fraflytterklage. 

    d. Sag om nattestøj og vibrationer.

 

7. Kontortid, mandag 2018-02-04, kl. 18.30 - 19.30, varetages af bestyrelsesmedlemmerne: 

Mad næste møde:

 

8. Eventuelt.

 

    a. En beboer efterlyser mere dagligdags information.

 

    b. ...

 


 
Referatet udfærdiges af Lene  
Sidst opdateret 27. januar 2019, kl. 22:46
af Anders T. Nielsen

Last updated 05-06-2020 00:00:00